Odbor za poljoprivredu,
i turizam
KLASA: 320-01/16-03/3
URBROJ: 2109/1-02-16-01
Čakovec, 16. 02. 2016.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13),

s a z i v a m

5. sjednicu Odbora za poljoprivredu i turizam
za ponedjeljak – 22. veljače 2016. godine u 8,00 sati

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. PRIJEDLOZI ODLUKA:
– o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj:
XX/101 -„KOTORIBA“, lovačkom društvu „Jarebica“ Kotoriba;
– o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj:
XX/103 -„DRAŠKOVEC“, lovačkom društvu „Fazan“ Draškovec;
– o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj:
XX/104 -„GORIČAN“, lovačkom društvu „Srnjak“ Donji Kraljevec-Goričan;
– o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj:
XX/105 -„HODOŠAN“, lovačkom društvu „Fazan“ Hodošan;
– o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj:
XX/106 -„PRELOG“, lovačkom društvu „Prepelica“ Prelog;
– o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj:
XX/108 -„DEKANOVEC“, lovačkom društvu „Fazan“ Dekanovec-Podturen;
– o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj:
XX/110 -„ČAKOVEC“, lovačkom društvu „Trčka“ Čakovec;
– o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj:
XX/111 -„NEDELIŠĆE“, lovačkom društvu „Fazan“ Nedelišće;
– o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj:
XX/112 -„MACINEC“, lovačkom društvu „Srnjak“ Macinec;
– o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj:
XX/113 -„GORNJI MIHALJEVEC“, lovačkom društvu „Šljuka“ Gornji Mihaljevec;
– o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj:
XX/114 -„ŠTRIGOVA“, lovačkom društvu „Fazan“ Štrigova;
– o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj:
XX/116 -„MURSKO SREDIŠĆE“, lovačkom društvu „Zec“ Mursko Središće;
– o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj:
XX/117 -„VRATIŠINEC“, lovačkom društvu „Zec“ Vratišinec;
– o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj:
XX/119 -„SELNICA“, lovačkom društvu „Srndač“ Selnica;
– o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj:
XX/120 -„ČAKOVEC III“, trgovačkom društvu „BIOINSTITUT“ Čakovec.

2. PRIJEDLOZI ODLUKA:
– o neproduljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj:
XX/102 -„DONJI VIDOVEC“, lovačkom društvu „Patka“ Donji Vidovec;
– o neproduljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj:
XX/107 -„DOMAŠINEC“, lovačkom društvu „Jastreb“ Domašinec;
– o neproduljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj:
XX/109 -„MALA SUBOTICA“, lovačkom društvu „Prepelica“ Mala Subotica;
– o neproduljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj:
XX/115 -„SVETI MARTIN NA MURI“, lovačkom društvu „Trčka“ Sv. Martin na Muri;
– o neproduljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj:
XX/118 -„ČAKOVEC II“, lovačkom društvu „Zec“ Čakovec.

3. PRIJEDLOG ODLUKE O POSTUPKU I UVJETIMA JAVNOG NATJEČAJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA PONUDA ZA ZAKUP ZAJEDNIČKIH LOVIŠTA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

4. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

Materijali se dostavljaju u privitku i uz poziv za 17. sjednicu Skupštine Međimurske županije.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK ODBORA
Petar Novak, v.r.