Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je poziv udrugama na prijavu za financijsku potporu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti. Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja: smanjenje socijalne isključenosti beskućnika, prevencija socijalne isključenosti azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom, te njihovih obitelji , prevencija socijalne isključenosti starijih osoba, podrška posvojiteljima.

Rok prijave: 22.08.2014.

Više informacija…