POZIVI 2011

Temeljem članka 5. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije br. 3/14.) i članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske Županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 8/13), župan Međimurske županije, objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje članova Kulturnog vijeća Međimurske županije

 

I. Pozivaju se umjetnici, djelatnici u kulturi, udruge i institucije iz područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za izbor članova Kulturnog vijeća Međimurske županije.

 

II. Vijeće se osniva za sljedeća područja: glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, dramske i plesne umjetnosti te izvedbene umjetnosti, knjižne, nakladničke i knjižarske djelatnost, vizualne umjetnosti, kulturno-umjetničkog amaterizma, inovativne umjetničke i kulturne prakse, međunarodne kulturne suradnje, financiranja međunarodnih projekata.

III. Članovima Vijeća imenuju se kulturni djelatnici, umjetnici te drugi stručnjaci koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.

 

IV. Rok za podnošenje prijedloga temeljem javnog poziva utvrđuje se do dana 09.06.2014. godine.

 

V. Pisani prijedlog mora obavezno sadržavati:

– ime i prezime, adresu, broj telefona predloženog člana;
– pisano obrazloženje prijedloga.

VI. Prijedlozi se dostavljaju na adresu Međimurske županije, Čakovec, R. Boškovića 2. u zatvorenoj omotnici s naznakom „Kulturno vijeće Međimurske županije“ .

Ž U P A N
Matija Posavec, mag.ing.

 

KLASA: 612-01/14-02/10
URBROJ: 2109/1-01-14-1
Čakovec, dana 22.05.2014.