Agencija za mobilnost i programe EU (Agencija) raspisala je natječaj za dodjelu Europske oznake jezika za inovativne projekte u nastavi i učenju jezika. Europska oznaka jezika je nagrada koja potiče nove inicijative u području učenja i poučavanja, nagrađuje nove tehnike poučavanja jezika, promiče i potiče uvođenje dobre prakse. Priznanje je dostupno svim oblicima obrazovanja i osposobljavanja, bez obzira na dob polaznika ili primijenjenu metodu te se oslanja na poticanje inovativnih pristupa u učenju jezika.

Rok za prijavu: 30.6.2014.

Više informacija…