Europska komisija raspisala je natječaj za potporu socijalnom dijalogu kojem je cilj uključivanje mjera i inicijativa koje se odnose na prihvaćanje socijalnog dijaloga za promjene u zapošljavanju i radu te povezanim izazovima kao što su modernizacija tržišta rada, kvalitete rada, anticipacije, pripreme i upravljanje promjenama i restrukturiranjem, vještinama, mobilnošću, zapošljavanjem mladih, usklađivanjem rada i obiteljskog života, ravnopravnošću spolova, djelovanjem u području borbe protiv diskriminacije, aktivnog starenja i aktivnog uključivanja u rad.

Rok za prijavu: 02.05.2014.

Više informacija…