Europska zaklada za mlade objavila je natječaj za bespovratna sredstva za međunarodne aktivnosti mladih. Cilj zaklade je pružiti potporu za aktivnosti mladih na EU nivou, potičući suradnju među mladima u sljedećim područjima: promocija mira, razumijevanja i suradnje u duhu poštivanja ljudskih prava, demokracije, tolerancije i solidarnosti. Natječaj je otvoren za lokalne, nacionalne i međunarodne nevladine organizacije i mreže usmjerene na rad s mladima iz Vijeća Europe državama članicama.
Rok za prijavu: 01.04.2014., 01.10.2014., 01.10.2015.
Više informacija…