Otvorni su natječaji u sklopu programa Kreativna Europa i to u potprogramu KULTURA. Prioriteti potprograma Kultura jesu jačanje sposobnosti transnacionalnog i međunarodnog djelovanja kulturnih i kreativnih sektora te promicanje transnacionalnog kretanja i mobilnosti. Prijedlozi se mogu podnijeti za programe: Europski projekti suradnje, Projekti europske platforme, Projekti europskih mreža i Projekti književnog prevođenja.

 

Rok za prijavu: ožujak 2014.

 

Više informacija…