Otvoren je natječaj za potporu razvoju pojedinačnih projekata i financiranje skupina projekata u sklopu programa Kreativna Europa, potprogram MEDIA. Cilj natječaja je povećanje kapaciteta audiovizualnih subjekata za razvijanje europskih audiovizualnih djela kao i razvoj europskih audiovizualnih djela u posebnim filmskim i televizijskim djelima i aktivnosti kojima je cilj pružiti potporu europskim kućama za audiovizualnu produkciju.

Rok za prijavu: 28.02.2014.; 06.06.2014.; 28.03.2014.

Više informacija…