1. INA-industrija nafte d.d. Zagreb
2. Međimurska županija
3. LPT d.o.o.
4. Hrvatski sabor
5. TMT d.o.o. Čakovec
6. Općina Orehovica
7. Grad Prelog
8. Općina Sveti Juraj na Bregu
9. Podzemna skladišta plina d.o.o. Zagreb
10. Jadranski naftovod d.o.o. Zagreb
11. Grad Čakovec
12. Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije: Tatjana Vadas, Robert Srpak, Marijan Marciuš
13. Upravno vijeće Muzeja Međimurja Čakovec:Vladimir Topolnjak, Ana Slamek, Maša Hrustek Sobočan
14. Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije:Željka Kotorac, Branko Liber,Tomislav Novinšćak, Milena Bogdanović
15. Branko Sušec, Orehovica