Objavljen je poziv na podnošenje prijedloga u sklopu programa Europa za građane 2014.-2020. sa svrhom odabira organizacija europskog dosega koje svojim stalnim, uobičajenim i redovitim aktivnostima pridonose ciljevima programa Europa za građane kao što je podizanje svijesti o europskom sjećanju ili poticanje na demokratsko i građansko sudjelovanje. Potpora se organizacijama dodjeljuje u obliku okvirnih partnerstva u trajanju od 4 godine.

Rok za prijavu: 20.12.2013.

Više informacija…