Otvoren je natječaj Pružanje vještina za rasti radna mjesta u sklopu programa PROGRESS kojim se potiču novi oblici suradnje kroz partnerstva između javnih i privatnih sudionika na tržištu rada. Cilj je natječaja rješavanje nedostataka u području vještina i neusklađenosti te popunjavanja praznina između ponude i potražnje rada u Europskoj uniji.

 

Rok za prijavu: 15.1.2014.

 

Više informacija…