OBAVIJESTI 2011

Izmjene i dopune Pravilnika o sufinanciranju projekta Volimo Međimurje – koristimo OIE za 2013. godinu od 03.rujna 2013. (PDF)

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o odabiru korisnika sredstava za sufinanciranje  projekta Volimo Međimurje – koristimo OIE za 2013. godinu od 16. rujna 2013. (PDF)

 

Izmjene i dopune Pravilnika o sufinanciranju projekta Volimo Međimurje – koristimo OIE za 2013. godinu od 01. listopada 2013. (PDF)

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o odabiru korisnika sredstava za sufinanciranje projekta VOLIMO MEĐIMURJE – KORISTIMO OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE za 2013. godinu od 22.10.2013. (PDF)