Europska komisija otvorila je natječaj u sklopu programa LIFE+ za financiranje projekata zaštite okoliša. Cilj natječaja je sufinanciranje operativnih troškova europskih udruga za zaštitu okoliša u odnosu na aktivnosti koje su predviđene u Programu godišnjeg rada za 2014. godinu, a uključuje doprinose u provedbi i/ili razvoju EU politika za zaštitu okoliša.

Rok za prijavu: 15.10.2013.


Više informacija…