Europska komisija objavila je natječaj „Dizajn, implementacija, promocija i marketing dostupnih turističkih itinerara“ koji potiče partnerstva između različitih turističkih dionika kreirajući tako diversificiranu i kvalitetnu turističku ponudu.

Rok za prijavu: 17.10.2013.

Više informacija…