Regionalna zaklada za lokalni razvoj „Zamah“ raspisala je natječaj za financijsku potporu projektima razvoja društvenog kapitala zajednice. Projekte mogu prijaviti isključivo udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje 1 (jednu) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovog natječaja na lokalnoj i područnoj razini.

Rok za prijavu: 19.9.2013.

Više informacija…