Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je Natječaj „Demokratizacija i razvoj civilnog društva“ na koji se mogu prijaviti udruge i privatne zaklade u partnerstvu s 5 (pet) organizacija iz različitih županija u RH s provedbom projekta na razini RH i na EU razini kroz prijenos specifičnih znanja i vještina među organizacijama civilnoga društva i različitim podsektorima djelovanja.

Rok za prijavu: 19.9.2013.

Više informacija…