Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) objavila je poziv za dostavu prijava za program Erasmus Mundus II za 2013. godinu. Erasmus Mundus je program u području visokog obrazovanja kojem je osnovni cilj promidžba europskog visokog obrazovanja i poticanje uspješne međunarodne suradnje.


Rok za prijavu: 15.4.2013.

Više informacija…