Temeljem članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Kriterija za uvrštavanje programa i projekata u program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2013. godinu, Međimurska županija raspisuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2013. godinu.
1. Poziv (PDF)
2. Prijavnica (DOC)
3. Kriteriji (PDF)
POZIVI_2011
Temeljem članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Kriterija za uvrštavanje programa i projekata u program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2013. godinu, Međimurska županija raspisuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2013. godinu.