Boška Ban Vlahek

Boška Ban VlahekAdresa:
Mjesto:
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Fax:
GSM:
Email: klubsdp@sabor.hr


Rođena je 6. studenoga 1981. u Čakovcu. Završila specijalistički diplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu (VSS – stručna specijalistica ekonomije).

PROMJENE TIJEKOM ZASTUPNIČKOG MANDATA:
zastupnici je započeo mandat 22. srpnja 2020. kao zamjenici zastupnika Matije Posavca

STRANAČKA PRIPADNOST:
Socijaldemokratska partija Hrvatske

KLUB ZASTUPNIKA:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske

IZABRANA:
lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko goranskog saveza

IZBORNA JEDINICA:
III. izborna jedinica