Sveti Juraj na Bregu

Popis naselja: Brezje, Dragoslavec, Frkanovec, Lopatinec, Mali Mihaljevec, Okrugli vrh, Pleškovec, Vučetinec, Zasadbreg

Gradonačelnik/načelnik: Anđelko Nagrajsalović
Dana grada/općine: 23. travnja

Adresa: Pleškovec 29, 40311 Lopatinec
Telefon: 040/855-305
Fax: 040/855-294
Email: juo@svetijurajnabregu.hr
Web stranica: www.svetijurajnabregu.hr


Sveti Juraj na Bregu jedina je općina u Međimurju koja ne nosi ime po nekom naselju, već po župi.
Općina je dobila ime po poznatom kršćanskom mučeniku, svetom Jurju koji je prikazan i na grbu.
Na području Općine nalazi se i najviša geografska točka Međimurja, Mohokos (344 m).

NAČELNIK:
Anđelko Nagrajsalović

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Anđelko Kovačić

POTPREDSJEDNICI VIJEĆA: Marijan Rodinger i Zlatka Vinković

VIJEĆNICI:
4. Maja Bistrović
5. Nikola Horvat
6. Tihomir Karničnik
7. Antun Korunić
8. Vedran Kovačić
9. Lidija Lepen
10. Anđela Novak
11. Damir Novak
12. Josip Novak
13. Dragica Vugrinec