Sveti Juraj na Bregu

Popis naselja: Brezje, Dragoslavec, Frkanovec, Lopatinec, Mali Mihaljevec, Okrugli vrh, Pleškovec, Vučetinec, Zasadbre

Gradonačelnik/načelnik: Anđelko Nagrajsalović
Dana grada/općine: 23. travnja

Adresa: Pleškovec 29, 40311 Lopatinec
Telefon: 040/855-305
Fax: 040/855-294
Email: juo@svetijurajnabregu.hr
Web stranica: www.svetijurajnabregu.hr


Sveti Juraj na Bregu jedina je općina u Međimurju koja ne nosi ime po nekom naselju, već po župi.
Općina je dobila ime po poznatom kršćanskom mučeniku, svetom Jurju koji je prikazan i na grbu.
Na području Općine nalazi se i najviša geografska točka Međimurja, Mohokos (344 m).

NAČELNIK
Anđelko Nagrajsalović (SDP)

ZAMJENIK NAČELNIKA
Damir Novak (SDP)

PREDSJEDNIK: Anđelko Kovačić(HSS)

ZAMJENIK: Marijan Rodinger (HSU)

ZAMJENIK: Božidar Balog (HDZ)

VIJEĆNICI:
4. Antun Guterman (HSU)
5. Anđela Novak (SDP)
6. Dragutin Ladić (SDP)
7. Ivanka Korunić (HSS)
8. Zlatko Korunić (MDS)
9. Miroslav Turk (SDP)
10. Nikola Horvat (SDP)
11. Lidija Lepen (SDP)
12. Dragica Vugrinec (HNS)
13. Željko Medvec (HNS)
14. Kristijan Zelić (HNS)
15. Damir Kovačić (HDZ)