Sveta Marija

Popis naselja: Sveta Marija, Donji Mihaljevec

Gradonačelnik/načelnik: Đurđica Slamek
Dana grada/općine: 15. kolovoza

Adresa: Trg bana Jelačića 1, 40326 Sveta Marija
Telefon: 040/660-864
Fax: 040/660-001
Email: opcina@svetamarija.hr
Web stranica: www.svetamarija.hr


U povelji pisanoj u Zagrebu 1226. godine spominje se posjed Bistrec na kojem je između 1334. i 1501. godine osnovana Župa sv. Vida. Pod patronatom Župe sv. Vida bila su sela Sveta Marija, Donja Dubrava i Donji Mihaljevec te utvrde Kotoriba i Legrad.
Mjesto se 1478. godine spominje i kao Družilovec.
Sveta Marija poznata je po Svetomarskoj čipki. Zanimljivo je da od 1945. do 1990. godine nosi ime Marija na Muri iako je smještena na Dravi.

NAČELNICA:
Đurđica Slamek

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Dražen Šulj

POTPREDSJEDNICA VIJEĆA: Gabriela Jakupek

VIJEĆNICI:
3. Ivica Kočiš
4. Marija Frančić
5. Antonio Frančić
6. Ružica Mustač
7. Ivica Mustač
8. Željko Pavlic
9. Brankica Igrec