Sveta Marija

Popis naselja: Sveta Marija, Donji Mihaljevec

Gradonačelnik/načelnik: Đurđica Slamek
Dana grada/općine: 15. kolovoza

Adresa: Trg bana Jelačića 1, 40326 Sveta Marija
Telefon: 040/660-864
Fax: 040/660-001
Email: opcina@svetamarija.hr
Web stranica: www.svetamarija.hr


U povelji pisanoj u Zagrebu 1226. godine spominje se posjed Bistrec na kojem je između 1334. i 1501. godine osnovana Župa sv. Vida. Pod patronatom Župe sv. Vida bila su sela Sveta Marija, Donja Dubrava i Donji Mihaljevec te utvrde Kotoriba i Legrad.
Mjesto se 1478. godine spominje i kao Družilovec.
Sveta Marija poznata je po Svetomarskoj čipki. Zanimljivo je da od 1945. do 1990. godine nosi ime Marija na Muri iako je smještena na Dravi.

NAČELNICA
Đurđica Slamek (HSS)

ZAMJENIK NAČELNICE
Ivica Kočiš (HSS)

PREDSJEDNIK: Dražen Šulj (HSS)

ZAMJENICA: Marija Frančić (HSS)

VIJEĆNICI:
3. Ksenija Blagus (HSS)
4. Gordana Hunjadi (HSS)
5. Ružica Mustač (HSS)
6. Antonio Frančić (HSS)
7. Andreas Lisjak (MDS)
8. Željko Pavlic (MDS)
8. Dean Hunjadi (SDP)
9. Dean Jurić (SDP)
10. Miljenka Setnik (SDP)
11. Ivan Klarić (HNS)
12. Željko Strbad (HNS)