Donji Vidovec

Popis naselja: Donji Vidovec

Gradonačelnik/načelnik: Josip Matulin
Dana grada/općine: 15. lipnja

Adresa: Rade Končara 9, 40327 Donji Vidovec
Telefon: 040/615-105
Fax: 040/615-105
Email: opc.dvidovec@gmail.com
Web stranica: www.donjividovec.hr


Na području Donjeg Vidovca pronađeni su značajni nalazi iz doba antike. Prvi se put u pisanom dokumentu spominje 1226. godine pod nazivom posjed Bistrec. Zbog blizine utoka Mure u Dravu, ovo područje bilo je središte naseljenosti cijelog istočnog Međimurja, od Čukovca i Donjeg Mihaljevca do Legrada i Kotoribe.
Duže vrijeme u povijesti nosio je ime Bistrica koje je dobio po obližnjem potoku Bistrecu (Bystercz), a od 1478. godine naziva se Sveti Vid, po imenu Župe.

NAČELNIK
Josip Matulin (HSLS)

ZAMJENIK NAČELNIKA
Blaž Jakupak (HNS)

PREDSJEDNIK: Josip Jambrešić (HSLS)

ZAMJENIK: Vladimir Kučan (HDZ)

ZAMJENIK: Tihomir Žuljić (SDP)

VIJEĆNICI:
4. Ivana Vidović (HSLS)
5. Miroslav Mlakar (HSLS)
6. Željko Dolenec (HSLS)
7. Monika Matulin (HSLS)
8. Emil Kuzmić (HDZ)
9. Marija Pokolić (HDZ)
10. Tomislav Glavak (HDZ)
11. Marina Ivelić (SDP)