Dekanovec

Popis naselja: Dekanovec

Gradonačelnik/načelnik: Ivan Hajdarović
Dana grada/općine: 13. svibnja

Adresa: Florijana Andrašeca 41, 40318 Dekanovec
Telefon: 040/849-488
Fax: 040/849-488
Email: opcina-dekanovec@ck.t-com.hr
Web stranica: www.dekanovec.hr


Dekanovec je brojem stanovnika najmanja općina u Međimurskoj županiji, a prostorno i u cijeloj Hrvatskoj.
U Dekanovcu je rođen Florijan Andrašec, hrvatski pučki pjesnik, etnomuzikolog i kantor.

NAČELNIK:
Ivan Hajdarović

PREDSJEDNICA VIJEĆA:
Melani Baumgartner

POTPREDSJEDNICA VIJEĆA: Katarina Kolarić

VIJEĆNICI:
3. Ljubica Đurkin
4. Vladimir Hajdarović
5. Monika Magdalenić
6. Snježana Sabolek
7. Stjepan Krhač