Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Međimurska zaklada solidarnosti "Katruža"

[su_tabs vertical="yes"]
[su_tab title="O katruži"]

Međimurska zaklada solidarnosti "Katruža" osnovana je 6. studenog 2000. godine. Osnivač Zaklade je Skupština Međimurske županije.

Ured Zaklade je u Međimurskoj županiji, R. Boškovića 2, Čakovec.
Zaklada «Katruža» humanitarnog je karaktera, osnovana sa svrhom pružanja pomoći građanima s područja Međimurske županije, za potrebe liječenja, rehabilitacija, operacija, transplantacija organa, nabave pomagala za invalidne osobe, te nabavu lijekova u slučaju kada zdravstveno osiguranje ne podmiruje troškove ili ih ne podmiruje u cijelosti.
Zaklada ima upravitelja i 7 članova Upravnog odbora, koji na temelju vjerodostojne medicinske, socijalne i druge dokumentacije odobravaju dodjelu pomoći oboljelim osobama.
Zaklada se financira uplatom članarine fizičkih i pravnih osoba, donacijama, prodajom doniranih umjetničkih slika, organizacijama humanitarnih priredbi i koncerata, prodajom suvenira i čestitaka i dr.
Fizičke osobe učlanjuju se uplatom članarine od 400,00 kuna godišnje, pravne osobe (tvrtke, poduzeća) uplatom članarine od 4.000,00 kuna godišnje, a općine/ gradovi, sindikati, udruge uplatom od 1,00 kune po stanovniku, odnosno članu.

Da Zaklada djeluje prema zakonskim i etičnim načelima jamči se u Financijskom izvješću Upravnog odbora koje se prosljeđuje Skupštini Međimurske županije jednom godišnje. Redovita izvješća nakon svake sjednice Upravnog odbora Zaklade o dodjeli pomoći oboljelima objavljuju se putem javnih medija.
Članarine kao i donacije možete uplatiti na žiro-račun "Katruže":

POSLOVNI RAČUN MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI "KATRUŽA"
IBAN HR13 2484008 1100782014
2484008-1100782014 - RBA
OIB: 586 319 000 77
Pozivom na broj 060 888 991 donirate "Katružu"
fiksna mreža - 3,75kn/poziv
mobilne mreže - 5,05 kn/poziv
(PDV uključen u cijenu)
Operator usluga s dodanom vrijednosti: Moj telekom d.o.o., Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb, MB 02497913,tel. 01/3659-058

Za sve informacije možete se obratiti na telefone:
Danica Holcinger, 040 374-020, e-mail: danica.holcinger@medjimurska-zupanija.hr

[/su_tab]
[su_tab title="Financijska izvješća"]

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI "KATRUŽA" za 2014. (PDF)


 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI "KATRUŽA" za 2013. (PDF)


FINANCIJSKO IZVJEŠĆE MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI "KATRUŽA" za 2012. (PDF)

Financijsko izvješće za 2012. godinu i Izvješće upravitelja i Upravnog odbora Međimurske zaklade solidarnosti „Katruža“ 

Međimurska zaklada solidarnosti “ Katruža“ održala je u 2012.  devet  sjednica Upravnog odbora. Ukupan broj odobrenih pomoći u 2012. godini je  36 u ukupnom iznosu od  226.540,20 kune. Isporučiteljima je plaćeno 186.540,20 kune, a Ljekarna Čakovec donirala je lijekove u vrijednosti od 40.000,00 kuna.

Upravni odbor broji sedam članova,  sastaje se po potrebi zavisno o podnesenim zahtjevima.  Zahtjevi se rješavaju  u roku  najviše mjesec dana. Članovi Upravnog odbora za svoj rad ne primaju nikakvu naknadu, niti  putne troškove.

Međimurska zaklada solidarnosti financira se isključivo članarinama pravnih i fizički osoba članova podupiratelja te donacijama. Članarina za članove podupiratelje fizičke osobe je 400,00 kuna, a pravne osobe – tvrtke plaćaju članarinu 4.000,00 kuna godišnje.  Općine i gradovi i  udruge plaćaju članarinu 1,00 kunu po stanovniku ili članu.  Gotovo sve općine i gradovi u Međimurskoj županiji članovi su podupiratelji Zaklade ili donatori.

Zaklada ne daje novčanu pomoć, već isključivo nabavlja lijekove, pomagala ili plaća troškove liječenja. Sve transakcije vrše se preko kunskog i deviznog  računa otvorenog u  RBA.  Zaklada je podnositeljima zahtjeva omogućila kupnju vrlo skupih lijekova , najskupnji 33.0000,00 kuna za jednomjesečnu terapiju, a također je omogućila  pomoć u plaćanju terapijskog jahanja djeci s poteškoćama u razvoju.

U sklopu svojih aktivnosti Zaklade je  provela nekoliko  tradicionalnih humanitarnih akcija:  prigodna prodaja cvijeta katruže u petom mjesecu, Radio Gorice za Katružu u desetom mjesecu, prodaja božićnih i novogodišnjih čestitki. U akcije su  bili uključeni svi članovi Upravnog odbora , a u provođenju akcija pomagali su nam i drugi kao npr.  članice i članovi  iz Priločkog srca Prelog, KUD Mačkovec, Udruga žena Belica, Udruga žena Mursko Središće.

Zahvaljujemo svima koji na bilo koji način pomažu rad Zaklade. U ovih deset godina Zaklade je  pružila pomoći u iznosu većem od  3.200.000,00 kuna. To se moglo učiniti samo zahvaljujući dobrim ljudima koji i u ovim teškim vremenima financijski ili na neki drugi način sudjeluju u radu Zaklade.  I najmanja donacija pridonosi tome da Zaklada može  dalje pružati pomoć onima kojima je to najpotrebnije, bolesnima.

Upravni odbor Zaklade

Miroslav Horvat  dr. med, predsjednik

Upravitelj Zaklade

Matija Posavec  mag.ing.


FINANCIJSKO IZVJEŠĆE MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI "KATRUŽA" za 2011. g. (PDF)


Čakovec, travanj 2011.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI "KATRUŽA"

za 2010. godinu

Županijska skupština Međimurske županije na sjednici održanoj 30. lipnja 2000. godine osnovala je Međimursku zakladu solidarnosti "Katruža".

Zaklada je osnovana sa svrhom dodjele pomoći za potrebe liječenja, rehabilitacije, operacije, transplatacije organa, nabavke protetskih pomagala i sredstava, pomagala za invalidne osobe i lijekove u slučajevima kada zdravstveno osiguranje ne podmiruje troškove ili ih ne podmiruje u cijelosti, odnosno za zdravstveno neosigurane osobe.

Novčani depoziti po viđenju vode se u RBA, gdje je otvoren i devizni račun.

Osnivač Međimurska županija uplatila je 5.000,00 kuna, a RBA 6.000,00 kuna- ukupno 11.000,00 kuna osnovne imovine.

Stanje na žiro računu na dan 31. prosinca 2010. godine bilo je10.478,74 kuna.

Stanje na deviznom računu kod RBA na dan 31.12.2010. godine iznosi 261,95 CHF, 1,04 CAD, 140,36 EUR-a, a prema tečaju HNB-e to je 2.316,58 kuna.

Potraživanja od kupaca na dan 31. prosinca 2010. godine iznose20.260,00 kuna.

PRIHODI

Ukupni prihodi Zaklade su 225.851,96 kuna (2009. godine 271.762,17 kuna ) a odnose se na:

2009.godina

2010.godina

-prihodi od podupiratelja- pravne osobe

92.006,00

85.641,00

-prihodi od podupiratelja- fizičke osobe

6.200,00

6.400,00

-prihodi od prodaje

10.615,00

-prihodi od donacija - pravne osobe

131.110,00

62.254,34

Prihodi od donacija - fizičke osobe

31.004,14

46.099,02

ostali prihodi – kamata

407,48

353,35

višak prihoda iz prethodne godine

11.034,55

14.489,25

IZDACI

Ukupni izdaci iznose 203.796,64 kuna ( 2009. godine 257.272,92

kuna ), a odnose se na:

- transferi – pomoć za lijekove, terapije,operacije, pomagala

- 183.572,93 kuna

- MKB Budapest - 42.270,63 kuna ( troškovi Peto terapije za djecu)

- PMP Međimurje 6.333,81 kuna (CPAP UREĐAJ )

- EKSAGRUPA Samobor 12.312,30 kuna

- LJAKARNA ČAKOVEC 61.972,37 kuna

( lijekovi )

- OPTIČKI OBRT RAUŠ VARAŽDIN 3.640,00 kuna

( posebne naočale s filterom za dijete)

- Bolnica za ortopediju LOVRAN 6.720,00 kuna

( specijalna rehabilitacija)

- Klinika Wetzlar u Njemačkoj 36.916,07 kuna

( troškovi pretraga i liječenja djeteta )

- Sveučilišna bolnica Zürichu 10.455,75 kuna

(postoperativni zahvat djeteta nakon ugradnje pužnice)

- Novi svijet Hodošan 2.952,00 kuna

(terapeutsko jahanje za hendikepirane osobe )

- naknade za usluge 19.098,54 kuna (troškovi proslave 10. godišnjice Zaklade troškovi promocije kalendara, troškoviseminara))

- ostali izdaci- naknada ZAP 1.125,17 kuna

Ukupan broj odobrenih pomoći u 2010. godini je 25 u ukupnom iznosu od 228.620,80 kuna. Isporučiteljima je plaćeno 183.572,93 kuna, a Ljekarna Čakovec donirale je lijekove u vrijednosti od 35.047,87 kuna.

Radi usporedbe ukupan broj odobrenih pomoći u 2009. godini je bio 44 u iznosu od 339.053,65 kuna. Isporučiteljima je plaćeno 256.053,65 kuna, a farmaceutske tvrtke donirale su lijekove u vrijednosti od 74.000,00 kuna.

Zaliha zakladnih suvenira

Zakladne markice na zalihi: 110.900,00 kuna

Čestitke na zalihi: 7.347 komada x 5,00 kuna ( prodano 

3.317 komada čestitki, 180 poslano članovima podupirateljima i 

drugima)

Razglednice na zalihi: 40.300 komada x 1,00 kuna 

Keramika Vrana na zalihi: suveniri u vrijednosti 1.600,00 kuna

Ostali suveniri na zalihi: 4.500,00 kuna

Upravni odbor Zaklade

Miroslav Horvat dr.med., predsjednik

Upravitelj Zaklade

Matija Posavec,dipl.ing.

Danica Pongrac-Krhač, zamjenica predsjednika

Mislav Čonkaš dr.med., član

Emil Vibović, član

Štefica Martinez dipl.soc.radnik , član

Božena Sever, član

Božena Malekoci-Oletić dipl.pol.,član

Čakovec, travanj 2011.

Predmet: Izvješće upravitelja i Upravnog odbora Međimurske zaklade 

solidarnosti“Katruža“ uz Financijsko izvješće za 2010. godinu

Međimurska zaklada solidarnosti “ Katruža“ održala je u 2010. devet sjednica Upravnog odbora.Ukupan broj odobrenih pomoći u 2010. godini je 25 u ukupnom iznosu od 228.620,80 kuna. Isporučiteljima je plaćeno 183.572,93 kuna, a Ljekarna Čakovec donirale je lijekove u vrijednosti od 35.047,87 kuna.

Upravni odbor broji sedam članova, sastaje se po potrebi zavisno o podnesenim zahtjevima. Zahtjevi se rješavaju u roku najviše mjesec dana. Članovi Upravnog odbora za svoj rad ne primaju nikakvu naknadu, niti putne troškove. Naknadu ne primaju niti osobe koje vode administrativne i blagajničke poslove za Zakladu, niti upravitelj Zaklade.

Međimurska zaklada solidarnosti financira se isključivo članarinama pravnih i fizički osoba članova podupiratelja te donacijama. Članarina za članove podupiratelje fizičke osobe je 400,00 kuna, a pravne osobe – tvrtke plaćaju članarinu 4.000,00 kuna godišnje. Općine i gradovi i udruge plaćaju članarinu 1,00 kunu po stanovniku ili članu. Gotovo sve općine i gradovi u Međimurskoj županiji članovi su podupiratelji Zaklade ili donatori.

Zaklada ne daje novčanu pomoć, već isključivo nabavlja lijekove, pomagala ili plaća troškove liječenja. Sve transakcije vrše se preko kunskog i deviznog računa otvorenog u RBA.

U sklopu svojih aktivnosti Zaklade je provela nekoliko tradicionalnih humanitarnih akcija: prigodna prodaja cvijeta katruže u petom mjesecu, Radio Gorice za Katružu u desetom mjesecu, prodaja božićnih i novogodišnjih čestitki. Osim tradicionalnih aktivnosti u prošloj godini treba spomenuti i vrijedne donacije Ljubice Fleten koja je Zakladu poklonila svoje knjige koje su prodavane na štandovima, te donaciju butelja Safera Brkića i vinara Međimurske županije. Krajem godine Zaklada je u suradnji s međimurskim novinarkama i fotografima izdala kalendar za 2011. godine. U realizacije izdavanja kalendara sudjelovali su besplatno , osim novinarki i fotografa i mnogi drugi sponzori.

Zaklada je 2010. godine obilježila deset godina djelovanja i pružanja pomoći oboljelima s područja Međimurske županije. Na svečanoj sjednici prigodnim zahvalnicama i priznanjima zahvalili smo svima koji su na bilo koji način pomogli rad Zaklade. Na humanitarnom koncertu koji je organiziran u sklopu proslave nastupila su poznata estradna imena, a sav prihod s koncerta bio je namijenjen Zakladi. Treba posebno napomenuti da su svi učesnici nastupali besplatno.

Zahvaljujemo svima koji na bilo koji način pomažu rad Zaklade. U ovih deset godina Zaklade je pružila pomoći u iznosu većem od 3.000.000,00 kuna. To se moglo učiniti samo zahvaljujući dobrim ljudima koji i u ovim teškim vremenima financijski ili na neki drugi način sudjeluju u radu Zaklade. I najmanja donacija pridonosi tome da Zaklada može dalje pružati pomoć onima kojima je to najpotrebnije, bolesnima.

Upravni odbor Zaklade

Miroslav Horvat dr. med, predsjednik

Upravitelj Zaklade

Matija Posavec dipl.ing.


Čakovec, ožujak 2010.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI "KATRUŽA"

za 2009. godinu

Županijska skupština Međimurske županije na sjednici održanoj 30. lipnja 2000. godine osnovala je Međimursku zakladu solidarnosti "Katruža".

Zaklada je osnovana sa svrhom dodjele pomoći za potrebe liječenja, rehabilitacije, operacije, transplatacije organa, nabavke protetskih pomagala i sredstava, pomagala za invalidne osobe i lijekove u slučajevima kada zdravstveno osiguranje ne podmiruje troškove ili ih ne podmiruje u cijelosti, odnosno za zdravstveno neosigurane osobe.

Novčani depoziti po viđenju vode se u RBA, gdje je otvoren i devizni račun.

Osnivač Međimurska županija uplatila je 5.000,00 kuna, a RBA 6.000,00 kuna- ukupno 11.000,00 kuna osnovne imovine.

Stanje na žiro računu na dan 31. prosinca 2007. godine bilo je4.372,67 kuna.

Stanje na deviznom računu kod RBA na dan 31.12.2007. godine iznosi 261,95 CHF, 1,04 CAD, 140,36 EUR-a, a prema tečaju HNB-e to je 2.316,58 kuna.

Na dan 31. prosinca 2009. godine oročena sredstva kod Raiffeisenbank Austrija d.d. Podružnica Čakovec iznose 10.000,00 kuna.

Potraživanja od kupaca na dan 31. prosinca 2009. godine iznose8.800,00 kuna.

PRIHODI

Ukupni prihodi Zaklade su 271.762,17 kuna (2008. godine 331.309,92 kuna ) a odnose se na:

2008.godina

2009.godina

-prihodi od podupiratelja- pravne osobe

104.124,00

92.006,00

-prihodi od podupiratelja- fizičke osobe

5.400,00

6.200,00

-prihodi od prodaje

15.630,00

-prihodi od donacija - pravne osobe

118.180,67

131.110,00

Prihodi od donacija - fizičke osobe

23.835,00

31.004,14

ostali prihodi – kamata

492,33

407,48

višak prihoda iz prethodne godine

45.647,92

11.034,55

IZDACI

Ukupni izdaci iznose 257.272,92 kuna ( 2008. godine 302.275,37 kuna ), a odnose se na:

- transferi – pomoć za kupnju lijekova: 256.053,65 kuna

- Ljakarna Kovač Čakovec 32.133,37 kuna

- EKSAGRUPA Samobor 59.934,18 kuna

- Ljakarna Čakovec 151.274,38 kuna

- Županijska bolnica Čakovec 12.711,72kuna

- ostali izdaci- naknada ZAP 1.219,27 kuna

Ukupan broj odobrenih pomoći u 2009. godini je 44 u ukupnom iznosu od 339.053,65 kuna. Isporučiteljima je plaćeno 256.053.65 kuna, a farmaceutske tvrtke donirale su lijekove u vrijednosti od 74.000,00 kuna. 

Radi usporedbe ukupan broj odobrenih pomoći u 2008. godini je bio 50 u iznosu od 486.268,37 kuna. Isporučiteljima je plaćeno 300.978,37 kuna, a farmaceutske tvrtke donirale su lijekove u vrijednosti od 185.290 kuna.

Zaliha zakladnih suvenira

Zakladne markice na zalihi: 110.900,00 kuna

Čestitke na zalihi: 10.484 komada x 5,00 kuna ( prodano 

3540 komada čestitki, 190 poslano članovima podupirateljima i drugima)

Razglednice na zalihi: 42.100 komada x 1,00 kuna 

Keramika Vrana na zalihi: suveniri u vrijednosti 1.600,00 kuna

Ostali suveniri na zalihi: 4.500,00 kuna

Upravitelj Zaklade

Matija Posavec,dipl.ing.

Upravni odbor Zaklade

Miroslav Horvat dr.med., predsjednik

Danica Pongrac-Krhač, zamjenik predsjednika

Mislav Čonkaš dr.med., član

Emil Vibović, član

Štefica Martinez dipl.soc.radnik , član

Božena Sever, član

Božena Malekoci-Oletić dipl.pol.,član

Čakovec, ožujak 2010.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Predmet: Izvješće upravitelja i Upravnog odbora Međimurske zaklade 

solidarnosti“Katruža“ uz Financijsko izvješće za 2009. godinu

Međimurska zaklada solidarnosti “ Katruža“ održala je u 2009. godini devet sjednica Upravnog odbora. Ukupno su odobrene 44 pomoći u vrijednosti od 339.053,65 kuna. Od tog iznosa isporučiteljima je plaćeno 256.053,65 kuna, a 74.0000,00 donirale su u lijekovima farmaceutske tvrtke.

Upravni odbor broji sedam članova, sastaje se po potrebi zavisno o podnesenim zahtjevima. Zahtjevi se rješavaju u roku najviše mjesec dana. Članovi Upravnog odbora za svoj rad ne primaju nikakvu naknadu, niti putne troškove. Naknadu ne primaju niti osobe koje vode administrativne i blagajničke poslove za Zakladu.

U toku 2009. godine došlo je do promjene upravitelja Zaklade. U desetom mjesecu na mjestu upravitelja Zaklade Josipa Posavca zamijenio je zamjenik župana Matija Posavec.

Zbog teške financijske situacije i velikog broja zahtjeva za skupim lijekovima sredinom godine Zaklada je prestala pružati pomoć za kupnju specijalne prehrane podnositeljima zahtjeva, uglavnom djeci, oboljelima od celijakije

U sklopu svojih aktivnosti Zaklade je provela nekoliko tradicionalnih humanitarnih akcija: prigodna prodaja cvijeta katruže u petom mjesecu, Radio Gorice za Katružu u devetom mjesecu, prodaja božićnih i novogodišnjih čestitki. Osim toga u dvanaestom mjesecu Općina Gornji Mihaljevec organizirala je novogodišnji koncert , a Udruga navijača Dinama Čakovec prodavala je prigodne majice , a novac je doniran Zakladi.

Međimurska zaklada solidarnosti financira se isključivo članarinama pravnih i fizički osoba članova podupiratelja te donacijama. Članarina za članove podupiratelje fizičke osobe je 400,00 kuna, a pravne osobe – tvrtke plaćaju članarinu 4.000,00 kuna godišnje. Općine i gradovi i udruge plaćaju članarinu 1,00 kunu po stanovniku ili članu. Gotovo sve općine i gradovi u Međimurskoj županiji članovi su podupiratelji Zaklade ili donatori.

Zaklada ne daje novčanu pomoć, već isključivo nabavlja lijekove, pomagala ili plaća troškove liječenja. Sve transakcije vrše se preko računa otvorenog u RBA.

Zahvaljujemo svima koji na bilo koji način pomažu rad Zaklade. I najmanjom donacijom pomoći ćete u tome da Zaklada može i dalje pružati pomoć onima kojima je to najpotrebnije, bolesnima.

Upravni odbor i upravitelj Zakade


MEĐIMURSKA ZAKLADA SOLIDARNOSTI

„ KATRUŽA „

Čakovec, ožujak 2009.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI "KATRUŽA"

za razdoblje od 1. siječnja – 31. prosinca 2008. godine

Županijska skupština Međimurske županije na sjednici održanoj 30. lipnja 2000. godine osnovala je Međimursku zakladu solidarnosti "Katruža".

Zaklada je osnovana sa svrhom dodjele pomoći za potrebe liječenja, rehabilitacije, operacije, transplatacije organa, nabavke protetskih pomagala i sredstava, pomagala za invalidne osobe i lijekove u slučajevima kada zdravstveno osiguranje ne podmiruje troškove ili ih ne podmiruje u cijelosti, odnosno za zdravstveno neosigurane osobe.

Novčani depoziti po viđenju vode se u RBA, gdje je otvoren i devizni račun.

Osnivač Međimurska županija uplatila je 5.000,00 kuna, a RBA 6.000,00 kuna- ukupno 11.000,00 kuna osnovne imovine.

Stanje na žiro računu na dan 31. prosinca 2008. godine bilo je 4.316,60 kuna.

Stanje na deviznom računu kod RBA na dan 31.12.2008. godine iznosi 261,95 CHF, 1,04 CAD, 140,36 EUR-a, a prema tečaju HNB-e to je 2.317,95 kuna.

Na dan 31. prosinca 2008. godine oročena sredstva kod Raiffeisenbank Austrija d.d. Podružnica Čakovec iznose 10.000,00 kuna.

Potraživanja od kupaca na dan 31. prosinca 2008. godine iznose 5.400,00 kuna.

PRIHODI

Ukupni prihodi Zaklade su 313.309,92 kuna, a odnose se na:

- prihodi od podupiratelja – pravne osobe 104.124,00 kuna

- prihodi od podupiratelja - fizičke osobe 5.400,00 kuna

- prihodi od prodaje 15.630,00 kuna

- prihodi od donacije – pravne osobe 118.180,67 kuna

- fizičke osobe 23.835,00 kuna

- ostali prihodi – kamate 492,33 kuna

- višak prihoda iz prethodne godine 45.647,92 kuna

IZDACI

Ukupni izdaci iznose 302.275,37 kune, a odnose se na:

- transferi – pomoć za kupnju lijekova: 300.978.37 kuna

- Ljekarna ZEUS Zagreb 128.872,02 kuna

- Ljekarna Čakovec 120.839,29 kuna

- Trgovina MO-BI 2.275,01 kuna

- Bauerfeid Zagreb 9.150,00 kuna

- Ljekarna Kovač Čakovec 39.842,05 kuna

- ostali izdaci- naknada ZAP 1.297,00 kuna

Ukupan broj odobrenih pomoći u 2008. godini je 50. Isporučiteljima lijekova i pomagala je plaćeno 300.978,37 kuna. Lijekove su donirali: OKTAL PHARMA – 30.000,00 kuna, MEDIKA – 35.000,00 kuna, ROSCH 120.290,00 kuna. U 2009. plaćeno je još 69.100,00 kuna za lijekove koji su nabavljeni u 2008. godini, tako da je u 2008. godini dodijeljeno lijekova u ukupnoj vrijednosti od 555.368,37 kuna kuna.

Radi usporedbe ukupan broj odobrenih pomoći u 2007. godini je 57 u iznosu od 284.639,46 . Lijekove u iznosu od 50.000,00 kuna donirala je Ljekarna Čakovec, a ROSCH je donirao lijekove u vrijednosti od 94.978,95 kuna tako da je u 2007. godini dodijeljeno lijekova u ukupnoj vrijednosti od 429.618,41 kuna.

Zaliha zakladnih suvenira

Zakladne markice na zalihi: 111.000,00 kuna

Čestitke na zalihi: 6024 komada x 5,00 kuna ( prodano

2800 komada čestitki, 300 poslano članovima podupirateljima i drugima)

Razglednice na zalihi: 42550 komada x 1,00 kuna

Keramika Vrana na zalihi: suveniri u vrijednosti 1.800,00 kuna

Ostali suveniri na zalihi: 900,00 kuna

UKUPNO PRIHODA 313.309,92 kuna

UKUPNO IZDATAKA 302.275,37 kuna

Višak-prijenos u 2009. godinu 11.034.55 kuna

Upravni odbor Zaklade

Horvat Miroslav, dr,med. predsjednik

Upravitelj Zaklade

Josip Posavec,dipl.ing.

Danica Pongrac-Krhač, zamjenik predsjednika

Mislav Ćonkaš,dr.med, član

Emil Vibović, član

Štefica Martinez, dipl.soc.radnik član

Božena Sever, član

Božena Malekoci-Oletić, dipl.pol. član

[/su_tab]
[su_tab title="Upravni odbor zaklade"]

UPRAVNI ODBOR MEÐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI "KATRUŽA"
UPRAVITELJ ZAKLADE: Matija Posavec, dipl. ing. zamjenik župana
ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

1. MIROSLAV HORVAT, dr.med. iz Belice, predsjednik Upravnog odbora

2. DANICA KRHAČ-PONGRAC iz Čakovca, zamjenica predsjednika

3. MISLAV ČONKAŠ, dr. med. iz Čakovca

4. ŠTEFICA MARTINEZ, dipl. soc. radnik iz Čakovec

5. BOŽENA MALEKOCI-OLETIĆ, dipl. pol. iz Peklenice

6. EMIL VIBOVIĆ iz Palovca

7. BOŽENA SEVER iz Pribislavca

[/su_tab]
[su_tab title="Popis članova - 2014"]

Popis članova - 2014
Donacija fizičke osobe:
Alan Belak , Čakovec
Valentin Šipuš, Mala Subotica
Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije- Upravno vijeće
Ljekarna Čakovec- Upravno vijeće
Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije – članovi Upravnog vijeća
Muzej Međimurja Čakovec- članovi Upravnog vijeća
Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec- Sanja Bratković, Radojka Palašek
Nevenka Belak, Čakovec
Vladimir Mađarić, Mala Subotica
Pavao Jurinec, Čakovec
Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije- članovi Upravnog vijeća
Autostop d.o.o. Čakovec – direktor Ivan Posavec i djelatnici
Ivanka Mikac , Dekanovec
Ivan Benković, Lopatinec
Oliver Škoda, Kotoriba
Vijećnici Skupštine Međimurske županije
Marija Sršan, Podturen
Mirjana Serec, Nedelišće
Ljubica Fleten, Prelog
Željka Bižupić, Čakovec
Tereza Magdalenić, Mihovljan – donacija  lončarskih proizvoda
Ivan Senčar, Slakovec

Članarina fizičke osobe:
Đuro Jančec, Obrovac
Branko Žganec, Mursko Središće
Javni bilježnik Ljiljana Blažeka, Prelog
Knez Branko i Nevenka, Kotoriba
Sanjković Velimir, Pribislavec
Marodi Ivan, Čakovec
Marija Herman , Belica
Nada Hoblaj, Mursko Središće
Biserka Srnec, Nedelišće
Tamara Kukovec,Varaždin
Kukovec Branka i Zdravko, Žiškovec

Članarina pravne osobe:
Gljivarsko društvo Smrčak, Čakovec
Općina Strahoninec
Ljekarna Čakovec
Općina Sveta Marija
Općina Sveti Juraj na Bregu
Međimurske vode d.o.o. Čakovec
Tegra d.o.o. Čakovec
Općina Donji Kraljevec
Općina Donja Dubrava
Općina Orehovica
Općina Nedelišće
Udruga žena „Priločko srce „ Prelog
KUD Mačkovec
Udruga umirovljenika Gornji Hrašćan
Međimurje plin d.o.o. Čakovec
Grad Prelog
Općina Šenkovec
Općina Sveti Martin na Muri
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika – Podružnica Međimurske županije
Nezavisni sindikat radnika Čakovečkih mlinova , Čakovec
Općina Belica
Općina Štrigova
Čakovečki mlinovi d.d.
Sindikalna podružnica Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec
Općina Kotoriba
Novi Feromont- Sindikat metalaca Hrvatske – Sindikalna podružnica
Pinklec – zavičajno društvo Međimuraca Karlovačke županije , Karlovac
Sindikalna podružnica zaposlenika  u službama i upravnim tijelima  Međimurske županije
Općina Belica :  Dječji vrtić Općine Belica i Dječji vrtić Svete male Terezije
Udruga umirovljenika Belica
Udruga žena Belica
Udruga građana“Gadruža“
KUD Belica
Udruga dragovoljaca i veterana Ogranak Belica
Društvo žena Gornji Kraljevec
Udruga uzgajivača malih životinja „Međimurska lastavica“ Donja Dubrava
Općina Domašinec
Općina Pribislavec
Druga žena Donja Dubrava
Općina Vratišinec

Donacije pravne osobe:
1.osnovna škola Čakovec
Međimurske vode d.o.o. Čakovec
Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb - donacija projektu „Pomozimo oboljeloj djeci terapijskim jahanjem i defektološkim tretmanima“ – 8.000,00 kuna
Trgovina Duga, Željko Ljubojević, Nedelišće
Ambijenti d.o.o. Čakovec
S-SOFT Čakovec
Pedijatrijska ordinacija Branka Gabor, dr. med.

[/su_tab]
[su_tab title="Popisa članova - 2015"]
Donacija fizičke osobe 2015.
Kozar Marijan, Čakovec
Alen Kajmović, Šenkovec
Pavao Jurinec, Čakovec
Vladimir Mađarić,dr.dent.med., Mala Subotica
Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec Novak Stjepan, Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec
Ljekarna Čakovec- članovi Upravnog vijeća Radovan Damjanović, Vladimir Mihalic, Doris Srnec, Branislav Fuš, Božena Holcinger
Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije- članovi Upravnog vijeća Tanja Zelenbaba, Mario Tomašek, dr. Zrinka Zvornik Legen
Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije ( Tatjana Vadas, Robert Srpak )
Oliver Škoda, Kotoriba

Članarina fizičke osobe 2015.
Biserka Srnec, Nedelišće
Dragutin Lesar , Šenkovec

Članarina pravne osobe 2015.
Gljivarsko društvo Smrčak Čakovec
Ljekarna Čakovec, Čakovec
Međimurske vode d.o.o. Čakovec
Općina Donja Dubrava
Općina Sveta Marija
Općina Šenkovec
Udruga žena Priločko srce, Prelog
Udruga umirovljenika Gornji Hrašćan

Donacije pravne osobe 2015.
Hrvatsko društvo skladatelja – Zaštita autorskih muzičkih prava -   autorska naknada  koncert „ Prijatelji za Katružu“
Ljekarna Čakovec, Čakovec
Udruga žena „Potočnica“ Domašinec
Udruga žena Brest , Podbrest

[/su_tab]
[/su_tabs]

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content