Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti

[su_tabs vertical="yes"]
[su_tab title="Djelokrug"]
Upravni odjel za gospodarske djelatnosti nadležan je za obavljanje stručnih i upravnih poslova s područja gospodarstva (obrt, srednje i malo poduzetništvo), europskih poslova i međunarodne suradnje, poljoprivrede, energetike, prometa i turizma.
Možemo istaknuti zradu analiza gospodarskih kretanja, izradu prijedloga održivog gospodarskog razvoja u suradnji s gradovima i općinama,
pripremu postupaka za dodjelu koncesija iz svojeg djelokruga poslova, prikupljanje i distribuciju informacija o potencijalnim izvorima financiranja županijskih programa i projekta te programa gradova i općina, trgovačkih društava i ustanova kojih je županija osnivač,organizaciju i pružanje stručne podrške organizaciji gospodarskih manifestacija, promocija i izložbi, obavljanje poslova provedbe programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva, obavljanje savjetodavnih i stručnih poslova međunarodne i međužupanijske suradnje, te poticanje razvoja prekogranične i međuregionalne suradnje kod jedinica lokalne samouprave i ostalih županijskih subjekata,
Isto tako obavljamo suradnje na provođenju međunarodnih programa,koordinaciju i davanje pomoći općinama i gradovima prilikom prijava na domaće i međunarodne projekte, poslove pripreme odnosno obrade prijedloga strategijskih i drugih programskih i planskih dokumenata od značaja za regionalni razvoj i razvoj županije, predlaganje provedbe razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini županije, mjera zemljišne politike i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem te brine o njihovoj provedbi.
Predlažemo mjere okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta, pružanje stručne pomoći u provedbi infrastrukturnih radova u svrhu bolje obradivosti poljoprivrednog zemljišta, predlaganje i provođenje mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, poticanje i pružanje stručne pomoći u interesnom povezivanju poljoprivrednika, predlaganje i provođenje mjera unapređenja lovnog gospodarstva i gospodarenja s lovištima i divljači, suradnja s lovačkim i ribolovnim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva i lovnog turizma,
U našoj nadležnosti je i rješavanje u upravnom postupku iz područja lovstva, provođenje poslova organizacije i praćenja obavljanja poslova iz djelatnosti vodnog gospodarstva i upravljanja vodama, obavljanje poslove radi unapređenja razvoja kontinentalne turističke ponude na području županije, te s tim u vezi pronalaženje izvora novih načina financiranja turističke ponude, suradnju s udrugama, službama, turističkim zajednicama i uredima te s drugim pravnim osobama čija je djelatnost iz područja rada upravnog odjela, duradnju u ostvarivanju prometne povezanosti gradova i općina na području županije, te obavlja poslove za linijski i poseban linijski prijevoz putnika u javnom cestovnom prijevozu, rješavanje u prvom stupnju u upravnom postupku iz područja linijskog i posebnog linijskog prijevoza putnika u javnom cestovnom prijevozu i druge upravne i stručne poslove koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost Županije, a odnose se na obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela.
Kao posebne ustrojstvene jedinice unutar Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti ustrojeni su:
 Odsjek za gospodarstvo,
 Odsjek za poljoprivredu i turizam,
 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj.
KONTAKT:
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI
tel: 00385 40 374 238
fax: 00385 40 374 032
gospodarstvo@medjimurska-zupanija.hr
[/su_tab]
[su_tab title="Najnovije vijesti"][catlist name="upravni-odjel-za-gospodarske-djelatnosti"][/su_tab]
[su_tab disabled="yes" title=" "][/su_tab]
[su_tab title="GOSPODARSTVO - vijesti"][catlist name="gospodarstvo-vijesti"][/su_tab]
[su_tab title="Dokumenti"]
Informacija o gospodarstvu Međimurske županije u 2013 (PDF)


 
Gospodarski profil Međimurske županije, pogodan za ispis na hrvatskom jeziku (A3 format - PDF) 385Kb -  studeni 2014.
 
[/su_tab]
[su_tab disabled="yes" title=" "][/su_tab]
[su_tab title="POLJOPRIVREDA I TURIZAM - vijesti"][catlist name="poljoprivreda-i-turizam-vijesti"][/su_tab]
[su_tab title="Dokumenti"]
Strategija ruralnog razvoja Međimurske županije (pdf)
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (pdf prezentacija)
Strateški marketinški plan razvoja turizma Međimurske županije (pdf)
[/su_tab]
[su_tab disabled="yes" title=" "][/su_tab]
[su_tab title="EUROPSKI POSLOVI - vijesti"][catlist name="eu-vijesti"][/su_tab]
[su_tab title="EU natječaji"][catlist name="eu-natjecaji"][/su_tab]
[su_tab title="Međimurci vum Međimurja"]
Mješoviti odbor za suradnju Međimurske županije s Pomurskim Hrvatima
Međimurska županija je osnovala Mješoviti odbor za suradnju pomurskih Hrvata s Međimurskom županijom 15. rujna 1997. s ciljem povezivanja Međimurja i pomurskih Hrvata tj. Hrvata koji žive u pograničnim podučjima uz rijeku Muru.
Nekoliko pograničnih mađarskih mjesta, koja se nalaze uz granicu s Međimurskom županijom, naseljena su pomurskim Hrvatima. Riječ je o deset mjesta Totserdahelj, Sumarton, Mlinarci, Pustara, Petriba, Vente, Murski Krstur, Kalatseg, Fićehaz, Bajća.
Odbor su činili predstavnici nekoliko pograničnih mađarskih mjesta iz županije Zala koja se nalaze uz granicu s Međimurskom županijom, a naseljena su pomurskim Hrvatima te gradonačelnici i načelnici pograničnih općina Međimurske županije. Svojim djelovanjem Odbor je nastojao ojačati kulturnu suradnju i osmisliti zajedničke projekte koji bili kandidirani na natječaje Europske unije.
Temeljem dobre suradnje ostvarene s mađarskim Hrvatima, 2007. su u Odbor uključeni i Hrvati iz Republike Slovenije, odnosno predstavnici pograničnog hrvatskog stanovništva.
Danas, sastav Odbora čine predstavnici pomurskih Hrvata iz desetak samouprava iz Mađarske, predstavnik pomurskih Hrvata iz Pomurja iz Slovenije te predstavnici dva grada i 11 pograničnih općina iz Međimurske županije.
Odlukom  Župana od 11. listopada 2013., predsjednikom Mješovitog odbora za suradnju Međimurske županije s pomurskim Hrvatima imenovan je Marijan Varga.
Odbor izdaje i svoj Bilten u kojemu se mogu pronaći opće informacije o gradovima i općinama koji imaju predstavnike u Odboru te pregled aktivnosti tijekom tekuće godine.


 
KONTAKT PODACI:
Društvo Horvata kre Mure
g. Ladislav Gujaš, Predsjednik Društva
Društvo Međimuraca Švicarske
g. Ranko Grašić, Predsjednik Društva
Društvo Međimuraca Švicarske
Postfach 1157
CH-8038 Zürich
Tel/fax: +41 (0)44 814 18 65

Hrvatsko kulturno društvo Pomurje

g. Đanino Kutnjak, Predsjednik Društva
Glavna ulica 2
9220 Lendava
Slovenija
Hrvatsko kulturno društvo Međimurje-Velenje
g.Ivan Blagus, Predsjednik Društva
Cesta V/I
33 200 Velenje
Slovenija
Hrvatsko kulturno društvo Međimurje Ljubljana
g. Ivan Bašec, Predsjednik Društva
Savska cesta 5
10 000 Ljubljana
Slovenija
Zavičajno društvo baranjskih Međimuraca "Međimurje"
Kralja Tomislava 11
31 300 Beli Manastir
Hrvatska
Hrvatski zavičajni klub  "Međimurje" Stuttgart
Gđa. Lidija Tarandek, Predsjednica Društva
Oswald-Hesse-Str. 26
70 469 Stuttgart
Njemačka
Zavičajno društvo Međimurje - Zagreb
g. Dušan Knezić, Tajnik Društva
Ilica 10/III
10 000 Zagreb
Hrvatska
Međimurska udruga "Heimatverein Medjimurje" München
g. Branko Kiš, Predsjednik Udruge
Truderinger Str. 294
D-81825 München
Tel: 0177-5745450
[/su_tab]
[su_tab title="Dokumenti"]
Županijska razvojna strategija
Baza projekata
Literatura
Korisni linkovi
[/su_tab]
[su_tab title="Članstvo u međunarodnim organizacijama"][catlist name="clanstvo-u-medunarodnim-organizacijama"][/su_tab]
[/su_tabs]

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content