Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Upravni odjel za društvene djelatnosti

[su_tabs vertical="yes"]

[su_tab title="Vijesti"][catlist name="upravni-odjel-za-drustvene-djelatnosti"][/su_tab]
[su_tab title="Koncesije za obavljanje zdravstvene djelatnosti"]

Međimurska županija, kao davatelj koncesija, tijekom 2015. godine započet će postupak davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u sljedećim razdobljima:

1. postupak u siječnju 2015. godine
2. postupak u rujnu 2015. godine.

 

U slučaju opravdane potrebe, davatelj koncesija može odlučiti započeti predmetni postupak i u drugom vremenskom razdoblju tijekom 2015.

[/su_tab]
[su_tab title="Djelokrug"]

ODSJEK ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE
• obavlja upravne i stručne poslove iz područja zdravstvene zaštite, javnog zdravlja, socijalne zaštite i nacionalnih manjina
• prati i nadzire poslovanje zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi nad kojima ima osnivačka prava
• predlaže programe i mjere u svrhu poboljšanja poslovanja zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi
• priprema izvješća o njihovom radu za nadležna tijela
• obavlja financijsko-administrativne poslove u svezi s decentraliziranim sredstvima ustanova čiji je osnivač Županija
• predlaže programe i mjere za stanovništvo s ciljem ostvarivanja višeg standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te života nacionalnih manjina
• koordinira rad s udrugama iz područja zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i nacionalnih manjina te planira sredstva i provodi postupke za sufinanciranje njihovih programa koji su od interesa za Županiju
• nadzire poslove davanja koncesija za obavljanje javno zdravstvene službe
• obavlja poslove praćenja rada koncesionara u javno zdravstvenim službama
• utvrđuje uvjete ustanova socijalne skrbi za pružanje skrbi starijim i nemoćnim osobama, u skladu sa zakonom te izdavanje odobrenja za pružanje istih
• provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela
• organizira manifestacije vezane uz zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i nacionalne manjine, a koji su od posebnog značaja za Županiju
• surađuje s udrugama, drugim pravnim osobama i tijelima osnovanim u područjima iz djelokruga Odsjeka
• obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz Vijeće nacionalnih manjina, Savjet mladih Međimurske županije, rad mrtvozornika, Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata i Zaklade za prevenciju
• rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima
• razmatra predstavke i pritužbe građana
• prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Odsjeka
• obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana

ODSJEK ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT
- stručno obrađuje najsloženija pitanja iz područja obrazovanja, kulture i sporta, prati stanje i predlaže promjene u mreži školskih ustanova, predlaže rješenja za sva pitanja koja proizlaze iz funkcije županije kao osnivača školskih ustanova, analizira sustav decentraliziranog financiranja i predlaže njegova poboljšanja, kroz riznicu realizira financiranje školstva
- obavlja poslove radnih mjesta koja nisu popunjena: sve poslove u sustavu srednjeg i visokog školstva i kulture (planiranje i realizacija upisa u srednje škole, financiranje, prijevoz učenika srednjih škola, stipendiranje i kreditiranje učenika i studenata, upisi u srednje škole i sl.)
- prati i analizira stanje u društvenim djelatnostima, posebno u osnovnom obrazovanju, sudjeluje u organizaciji prijevoza učenika osnovnih škola i prati njegovu realizaciju, obavlja financijsku kontrolu sustava riznice za škole kojima je županija osnivač, sudjeluje u izradi nacrta akata kojima se osiguravaju minimalni financijski standardi javnih potreba osnovnih škola i vodi brigu o njihovoj realizaciji
- obavlja poslove radnih mjesta koja nisu popunjena: vodi razne evidencije vezane uz osnovne škole i predškolski odgoj, obavlja poslove iz područja sporta i problematike mladih, sudjeluje u pripremi i koordinaciji projekata, vodi poslove vezane uz organizaciju školskih natjecanja, susreta i smotri
- projekt „Škola jednakih mogućnosti
- osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u školama Međimurske županije za školsku godinu 2014./2015.“
- poslovi za potrebe Zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec

Kontakt:
E-mail: obrazovanje-kultura-sport@medjimurska-zupanija.hr
Tel: 040 - 374 - 222

[/su_tab]
[su_tab title="Zdrava županija - arhiva"]

Županijska slika zdravlja i prioriteti u očuvanju zdravlja stanovništva Međimurske županije 1765 kb (43 str.)

Slika zdravlja građana Međimurske županije prezentacija 1361 kb (15 str.)

Strateški plan za zdravlje Međimurske županije rujan 2004.771 kb (38 str.)

Plan za zdravlje Međimurske županije svibanj 2008.540 kb (56 str.)

Detaljno izvješće o provedbi Plana za zdravlje građana Međimurske županije za 2008. godinu PDF (22 str.)

Izvješće o Provedbi plana zdravlja za 2006. godinu PDF (4 str.)

Prijedlog zaključka o financiranju zdravstvenih prioriteta 2006. PDF (4 str.)

Izvješće o Provedbi plana zdravlja za 2007. godinu PDF (12 str.)

Izvještaj o radu Timova za 2008. godinu PDF (8 str.)

Izvještaj o radu Timova za 2009. godinu PDF( 23 str.)


TIM ZA ZDRAVLJE

Kampanja "Povezani zdravljem" - prezentacija aktivnosti tokom mjeseca rujna (PDF)9100 kb   
 
Alkoholizam - bolest ovisnosti59 kb
 
Klubovi liječenih alkoholičara u Međimurskoj županiji54 kb
 
Mladi i alkohol1771 kb
 
Mladi i pušenje cigareta82 kb
 
Nadležne doktorice zzjz za osnovne i srednje škole u Međimurskoj županiji29 kb
 
Navike pušenja cigareta u mladih145 kb
 
Obiteljski zakon- obrađeno70 kb
 
Prava i dužnosti u odnosima roditelja i djece70 kb
 
Program rada stručnog skupa o problemima ovisnosti 08.12.2004.21 kb
 
Radionica22 kb
 
Strateški okvir - pušenje i prekomjerno pijenje u mladih145 kb
 
Točenje alkoholnih pića maloljetnim osobama36 kb
 
Zakonska regulativa u svezi kriminaliteta droga25 kb
 
Zaštitimo djecu i mlade od alkohola1139 kb

[/su_tab]

[su_tab disabled="yes" title=" "][/su_tab]
[su_tab title="Studentski krediti - informacije"]

 

[/su_tab]
[su_tab title="Popis škola"]

O S N O V N E   Š K O L E

 

NAZIV ŠKOLE

TEL/FAX

RAVNATELJ / ICA

1. I. OŠ ČAKOVEC

40000 Čakovec Kralja Tomislava 43

395-157 tajništvo

395-278 ravnateljica

Nevenka Šopar
2. II. OŠ ČAKOVEC

40000 Čakovec, Trg pape Ivana Pavla II. 1

390-120 tajništvo

390-435 ravnatelj

Vinko Grgić
3. III. OŠ ČAKOVEC

40000 Čakovec, Ivana  pl. Zajca 24

328-001 tajništvo

328-002  ravnateljica

Mirjana Friganović
4. OŠ BELICA

40319 Belica, Ljudevita Gaja 21

845-220 tajništvo

845-034 ravnatelj

Antun Žulić
5. OŠ DOMAŠINEC

40318 Dekanovec, Domašinec, Marka Kovača 1

863-106 tajništvo

863-711 v.d. ravnateljica

v.d. Tatjana Dobošić
6. OŠ  DONJA  DUBRAVA

40328 Donja Dubrava, Krbulja 21

688-825  tajništvo

689-024

688-492 ravnateljica

Mirjana Ribić
7. OŠ DONJI KRALJEVEC

40320 Donji Kraljevec, Čakovečka 7

655-137 tajništvo

655-604 ravnateljica

Sandra Vlahek
8. OŠ DRAŠKOVEC

 40325 Draškovec, Draškovićeva 47

643-606  tajništvo

643-768 ravnateljica

Margit Mirić
9. OŠ GORIČAN

40324 Goričan, Školska 16

601-160 tajništvo

602-164 fax

v.d. Natalija Benko Mustač
10. OŠ GORNJI MIHALJEVEC

40306 Macinec, Gornji Mihaljevec 83

899-115 tajništvo

899-393 ravnateljica

899-394

Karmen Sklepić
11. OŠ HODOŠAN

40320 Donji Kraljevec, Braće Radića 2/A

679-451 tajništvo

679-516

Ivan Barić
12. OŠ IVANOVEC

40000 Čakovec, Ivanovec, Bana Josipa Jelačića bb

337-221 tajništvo

337-235 infor.uč

338-035 ravnateljica

Palmina Novak
13. OŠ JOŽE HORVATA KOTORIBA

40329 Kotoriba, Ignaca Svetomartinskog 1

682-124 tajništvo

682-789 ravnateljica

Snježana Matoš
14. OŠ KURŠANEC

40000 Čakovec, Kuršanec, Glavna 15

389-100

389-099

 Marija Tepalović
15. OŠ DR. IVANA NOVAKA MACINEC

40306 Macinec, Glavna 32

858-482 tajništvo

858-750  ravnateljica

858-760 pedagog

Božena Dogša
16. OŠ TOMAŠA GORIČANCA              MALA  SUBOTICA

40321 Mala Subotica, Glavna 55

631-620 tajništvo

631-009 ravnateljica

631-023-fax

Ðurđa Horvat
17. OŠ MURSKO SREDIŠĆE

40315 M. Središće, Vladimira Nazora 22

543-106 tajništvo

544-560 ravnatelj

Elvis Šarić
18. OŠ NEDELIŠĆE

40305 Nedelišće, Trg Republike 9

821-404 tajništvo

821-494 ravnatelj

Ivica Paić
19. OŠ OREHOVICA

40322 Orehovica, Školska ulica 2

635-020 tajništvo

635-343  ravnatelj

Željko Krištofić
20. OŠ PODTUREN       

40317 Podturen, Čakovečka 5

847-477  tajništvo

847-470 ravnateljica

Marijana Cerovec 
21. OŠ PRELOG

40323 Prelog, Trg bana Jelačića 2

646-066 tajništvo

648-132 Fax

645-954 ravnateljica

Nina Lesinger
22. OŠ VLADIMIRA  NAZORA PRIBISLAVEC

40000 Čakovec , Pribislavec, Kaštelska 12

360-754  tajništvo

360-870  ravnatelj

 Bruno Matotek
23. OŠ SELNICA

40314 Selnica, Jelačićev trg 2

861-137 tajništvo

861-901 ravnateljica

Anica Rašperger
24. OŠ STRAHONINEC

40000 Čakovec, Strahoninec,Čakovečka 55

333-408 tajništvo

333-878

Jelena Okun
25. OŠ SVETA MARIJA

40326 Sveta Marija, Andrije Habuša 29/a

660-017 tajništvo

660-821 ravnatelj

Damir Bendelja
26. OŠ I.G. KOVAČIĆA

SVETI JURAJ NA BREGU

40311 Lopatinec, Sv. Juraj na Bregu, Pleškovec 31

855-308 tajništvo

855-933 ravnatelj

856-158 Fax

Mladen Beuk
27. OŠ SVETI MARTIN NA MURI

40313  Sveti Martin na Muri

Trg Svetog Martina 4

868-206 tajništvo

868-899 ravnatelj

 Tomislav Paljak
28. OŠ “PETAR ZRINSKI “  ŠENKOVEC

40000 Čakovec, Šenkovec, Maršala Tita 21

343-442 tajništvo

343-678 ravnateljica

Vesna Kalšan
29. OŠ ŠTRIGOVA

40312 Štrigova, Štrigova 126 a

 851-570 tajništvo

851-571 

851-572 ravnatelj

851-005  stara škola

Stanislav Rebernik
30. OŠ DR. VINKA ŽGANCA  VRATIŠINEC

40316 Vratišinec, Školska ulica 4

866-777 tajništvo

866-766 ravnatelj

Željko Maček
31. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC

40000 Čakovec , I. pl. Zajca 26

328-004 

328-005 ravnateljica

Dragica Benčik
32. UMJETNIČKA ŠKOLA MIROSLAV MAGDALENIĆ  ČAKOVEC

40000 Čakovec, V. Nazora 14

390-801 tajništvo

390-802 ravnatelj

Božidar Bogdan
 

S R E D NJ E  Š K O L E

1. GIMNAZIJA JOISPA SLAVENSKOG  ČAKOVEC

40000 Čakovec, V. Nazora 34

314-900 centrala

314-902 ravnateljica

314-905 računovodstvo

314-911 FAX

Tea Dragić Runjak
2. GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC

40000 Čakovec, Športska  1

329-001 pedagoginja

329-002 tajništvo

329-000 ravnateljica

329-013 FAX

329-023 učenički dom

Srebrenka Pongrac
3. TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC

40000 Čakovec, Športska 5

328-522 centrala

328-523računovodstvo

328-521 Faks

328-881 ravnatelj

Dražen Blažeka
4. EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVEC

40000 Čakovec, V. Nazora 36

312-520 tajništvo

310-982 ravnateljica

311-115 ostali

Bosiljka Vinković-Kukolić
5. GOSPODARSKA ŠKOLA ČAKOVEC

40000 Čakovec, Vladimira Nazora 38

395-302  tajništvo

395-276  ravnatelj

Renato Vinko
6. SREDNJA ŠKOLA PRELOG

40323 Prelog, Čakovečka 1

645-400 tajništvo

648-082 ravnatelj

Tomislav Gregur
7. SREDNJA ŠKOLA ČAKOVEC

Jakova Gotovca 2, Čakovec

314-108 – ravnateljica i tajništvo

314-109 FAX

Gordana Ramuščak

 

[/su_tab]
[/su_tabs]

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content