Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

18. sjednica Skupštine Međimurske županije - 20. lipnja 2024. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Datum objave: 14. lipnja 2024.

KLASA: 024-02/24-01/7
URBROJ: 2109-02-24-01
Čakovec, 14. lipnja 2024.

Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst),

s a z i v a m
18. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 20. lipnja 2024. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Anita Strniščak, dipl. ing., pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu i Lidija Farkaš, mag.oec., pomoćnica pročelnice

2. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Anita Strniščak, dipl. ing., pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu i Lidija Farkaš, mag.oec., pomoćnica pročelnice

3. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE REDOVNIM UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2024./2025.
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Nives Kolarić Strah, mag.iur., pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport

4. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA FINANCIRANJE PROJEKTA ENERGETSKE OBNOVE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE PRELOG
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Anita Perešin, pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije

5. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SUFINANCIRANJE I PROVEDBU PROJEKTA „ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE STRAHONINEC NA ADRESI ČAKOVEČKA 55, STRAHONINEC“
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Anita Perešin, pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije

6. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SUFINANCIRANJE I PROVEDBU PROJEKTA „ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE GOSPODARSKE ŠKOLE NA ADRESI VLADIMIRA NAZORA 38, ČAKOVEC“
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Anita Perešin, pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije

7. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU PROJEKTA „MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA PODRUČJU EKONOMSKE I TRGOVAČKE ŠKOLE ČAKOVEC I GIMNAZIJE JOSIPA SLAVENSKOG ČAKOVEC“
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Anita Perešin, pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije

8. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU PROJEKTA „MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA VIŠE LOKACIJA U PODRUČJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, SOCIJALNE SKRBI I TURIZMA U MEĐIMURJU“
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Anita Perešin, pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije

9. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU PROJEKTA „MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA PODRUČJU VIŠE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA U MEĐIMURJU“
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Anita Perešin, pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije

10. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU PROJEKTA „MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA PODRUČJU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC“
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Anita Perešin, pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije

11. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE SPORAZUMA O IZGRADNJI ZGRADE I SPORTSKE DVORANE REGIONALNOG EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG CENTRA ČAKOVEC
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Anita Perešin, pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije

12. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE SPORAZUMA O SURADNJI IZMEĐU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I REGIJE SREDIŠNJA GRČKA
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Anita Perešin, pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije

13. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NEKRETNINE (22A) NA KORIŠTENJE MEĐIMURSKOM VELEUČILIŠTU U ČAKOVCU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Nives Kolarić Strah, mag.iur., pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport

14. INFORMACIJA O POLJOPRIVREDI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam

15. INFORMACIJA O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Anita Strniščak, dipl. ing., pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu i Natalija Šoltić, dipl.iur., pročelnica Službe za unutarnju reviziju

16. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2023. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Igor Šegović, dr.med., spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroenterologije, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec

17. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPODJELI REZULTATA
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vladimira Križaj – Grabant, dipl.iur., ravnateljica Zavoda

18. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2024. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Đurđica Hamer, mag.oec., ravnateljica ŽUC-a

19. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije
- izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

20. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA ZA 2023. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Dijana Posavec, ravnateljica Centra

21. A) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA PIŠKORNICA D.O.O. ZA 2023. GODINU
B) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O. ZA 2023. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Mladen Ružman, direktor Piškornice d.o.o. i Marijan Blažok, direktor Piškornice – sanacijsko odlagalište d.o.o.

22. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNOG CENTRA ZA INVESTICIJE – MEĐIMURJE D.O.O. U 2023. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Siniša Šalamon, direktor RCI Međimurje

23. IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Dejan Drabić, mag.inf., predsjednik Zajednice

24. PRIJEDLOG IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Nives Kolarić Strah, mag.iur., pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport

25. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Tamara Blagus, mag. iur., pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove

26. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA ZAJEDNIČKA LOVIŠTA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam

27. PRIJEDLOG ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O OSNIVANJU SPECIJALISTIČKE POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE ZA TRAGANJE I SPAŠAVANJE U RUŠEVINAMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE - LAKA KATEGORIJA
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, načelnik Stožera civilne zaštite

28. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić-Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

Materijali za 18. sjednicu Skupštine mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374 – 254.

S poštovanjem,


PREDSJEDNIK

Dragutin Glavina, v.r.  • ODGOVORI NA VIJEĆNIČKA PITANJA:
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content