Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Zdravstvena zaštita turista - Tourist Medical Service

Datum objave: 31. svibnja 2024.

Na području Međimurske županije nije ustrojena posebna turistička ambulanta.

Turisti koji  se tijekom turističke sezone nalaze na području Međimurske županije, a imaju potrebe za uslugama zdravstvene skrbi, iste mogu ostvariti kako je navedeno u uputama u nastavku:


Državljani Europske unije koji su na putovanju u Hrvatskoj ili se iz nekog drugog razloga u Hrvatskoj nalaze samo privremeno, a obvezno su osigurani u jednoj od država članica Europske unije, imaju pravo na korištenje neophodne zdravstvene zaštite temeljem Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO), uz plaćanje participacije.

Troškovi medicinskih usluga pruženih osobama koje dolaze iz zemalja s kojima Hrvatska nema ugovore, naplaćuju se direktno korisniku prema cjeniku koštanja. Turisti također mogu koristiti i usluge privatnih liječnika i doktora dentalne medicine uz plaćanje pune cijene svih medicinskih usluga.


»» Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje:    www.hzzo.hr                                           
»» Europska kartica zdravstvenog osiguranja:  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=hr
 

U slučaju hitnih stanja koja ugrožavaju život ili teško narušavaju zdravlje pozovite hitnu medicinsku pomoć na broj 194

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije
(naglo nastale poteškoće u disanju, gušenje stranim tijelom, zastoj rada srca i disanja, gubitak svijesti, iznenadna bol u prsima, grčevi (konvulzije), otežan govor, slabost ili oduzetost dijela tijela, iskrivljenost lica, ozljede nastale u prometnim nesrećama i ostale iznenadne ozljede (pad s visine, prostrijeli), neubičajeno krvarenje, udar električne energije ili groma, pothlađivanje, toplinski udar, utapanje, otrovanje lijekovima)

ZDRAVSTVENE USLUGE TURISTIMA U JAVNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
 

U slučaju potrebe za neodložnom medicinskom pomoći, turisti ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao hrvatski osiguranici, uz uvjet da imaju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO). Domaći turisti zdravstvenu zaštitu ostvaruju  na temelju važeće iskaznice HZZO-a.


U slučaju akutnih bolesti i stanja koja ne ugrožavaju život potražite pomoć liječnika kojeg ćete pronaći preko web stranice

Dom zdravlja Čakovec
(stanja za koja biste inače išli svom liječniku, kao što su upale dišnih putova, viroze, povišena temperatura, manje opekotine, manje nezgode, bolovi u trbuhu, bolovi u leđima).

-----------------------------------------------

LOKACIJE I RASPORED POSEBNIH DEŽURSTAVA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE:

DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC
 
Obiteljska (opća) medicina:

Posebno dežurstvo u djelatnosti obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece provodi se subotom od 15:00 do 20:00 sati te nedjeljom, praznikom i blagdanom od 8:00 do 20:00 sati.

- Dom zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e, Čakovec

Telefon: 040/372-301

-------

Hitna stomatološka služba za hitne pacijente:

Nedjelja, blagdani i praznici: 9:00 – 16:00 sati
- Dom zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e, Čakovec

Telefon: 040/372-311

-------

DEŽURNE LJEKARNE:

LJEKARNA ČAKOVEC 

Ul. Valenta Morandinija1, Čakovec

Telefon:
040/310 - 651

Svaki dan: 0-24
Nedjeljom i praznicima: 0-24

---------------

HITNI BOLNIČKI PRIJEM

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC

Objedinjeni hitni bolnički prijam – OHBP

I. G. Kovačića 1e, Čakovec

Telefon:
040/375-345
099/310-9377


Svaki dan: 0-24
Nedjeljom i praznicima: 0-24

Objedinjeni bolnički prijem OHBP


EN
 

TOURIST MEDICAL SERVICE

In the Međimurje County area, there is no special clinic set up specifically for tourists.

Tourists who are in need of healthcare services during the tourist season Međimurje County area can access these services, can provide them as stated in the instructions below:

EU citizens travelling to or temporarily visiting Croatia, having been covered by the statutory health insurance in one of the EU member countries, are entitled to immediate health insurance services under the European Health Insurance Card with copayments.


Health services are charged directly to tourists coming from a country which has not signed the Convention according to a standardized price list.
Services of private physicians and dentists are also at tourists’ disposal in which case a full price is charged for medical services.


»» Croatian Institute for Health Insurance: www.hzzo.hr
»» European Health Insurance Card:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=en

In case of life-threatening emergencies or serious health-affecting conditions, call 194 for emergency medical assistance


(sudden breathing difficulties, choking on a foreign body, cardiac and respiratory arrest, loss of consciousness, sudden chest pain, spasms (convulsions), speech difficulty, weakness or paralysis of a part of the body, facial distortion, traffic accident injuries and other sudden injuries (falls from height, gunshot wounds), abnormal bleeding, electrical and lightning injuries, hypothermia, heat stroke, drowning, medicine poisoning).

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije

HEALTH SERVICES FOR TOURISTS IN MEĐIMURJE COUNTY PUBLIC  HEALTH INSTITUTIONS
 
Should the need for immediate medical assistance be required, all tourists are entitled to health care under the same conditions as Croatian insured parties provided they have a valid European Health Insurance Card (EHIC). Domestic tourists access health care on the basis of a valid HZZO card.
 
In the case of acute illness and non life-threatening conditions contact a doctor for help using the Health Centres website information
 
https://dzck.hr/
 
(conditions you would normally go to your doctor for, such as airway inflammation, viral infections, high fever, minor burns, minor accidents, abdominal pain, back pain…)
 

ON-CALL SERVICE

 LOCATIONS AND SCHEDULE:

General practice:

Special duty in the field of family (general) medicine, health care for preschool children is carried out on Saturdays from 3:00 p.m. to 8:00 p.m. and on Sundays, holidays and public holidays from 8:00 a.m. to 8:00 p.m.

- Dom zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e, Čakovec

Phone: 040/372-301

Emergency dental service for emergency patients:

Sunday, public holidays and holidays: 9:00 a.m. to 4:00 p.m.

- Dom zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e, Čakovec

Phone: 040/372-311

------

ON-TIME PHARMACY

LJEKARNA ČAKOVEC 

Ul. Valenta Morandinija 1, Čakovec

Phone: 040/310 – 651

Every day: 0-24

Sundays and holidays: 0-24

------

EMERGENCY HOSPITAL ADMISSION

ČAKOVEC COUNTY HOSPITAL

Unified emergency hospital admission – OHBP

I. G. Kovačića 1e, Čakovec

Phone:

040/375-345

099/310-9377

Every day: 0-24

Sundays and holidays: 0-24

Hospital Čakovec

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content