Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

17. sjednica Odbora za financije i proračun

Datum objave: 12. travnja 2024.

Odbor za financije i proračun

KLASA: 400-07/24-03/3
URBROJ:2109-02-24-01
Čakovec, 12. travnja 2024.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m
17. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 16. travnja 2024. godine (utorak) u 8,30 sati

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MESAP D.O.O. ZA 2023. GODINU

2. IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2023. GODINU

3. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE, NEKRETNINE D.O.O. ZA 2023. GODINU

4. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MEĐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE D.O.O. U 2023. GODINI

5. A) IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
B) GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU (na znanje)

6. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

7. A) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2023. GODINU
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC O RASPODJELI REZULTATA
C) PRIJEDLOG PROGRAMA RADA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2024. GODINU

8. A) GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA KUĆA“ ZA 2023. GODINU
B) PRIJEDLOG PLANA I PROGRAMA RADA DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA KUĆA“ ZA 2024. GODINU

9. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

10. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC ZA 2023. GODINU

11. A) IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2023. GODINU
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC

12. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2023. GODINI

13. A) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPODJELI REZULTATA

14. A) IZVJEŠĆE O POSLOVANJU LJEKARNE ČAKOVEC OD 1.1.2023. DO 31.12.2023. GODINE
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA LJEKARNE ČAKOVEC O RASPOREDU DOBITI

15. A) IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
B) PRIJEDLOG PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

16. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA DVORCA FEŠTETIĆ U INTERPRETACIJSKI CENTAR

17. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI NEKRETNINA NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ – K.O. PRIBISLAVEC

18. A) IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE – TEKUĆE ZALIHE ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2023. GODINE (na znanje)
B) IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE – TEKUĆE ZALIHE ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.3.2024. GODINE (na znanje)

19. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAKNADE TROŠKOVA I NAGRADI ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA I PREDSTAVNICIMA NACIONALNIH MANJINA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

20. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI

Materijali za sjednicu Odbora mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA

Dragutin Glavina, v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content