Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

15. sjednica Odbora za zdravstvo

Datum objave: 12. travnja 2024.

Odbor za zdravstvo
KLASA: 500-01/24-01/4
URBROJ: 2109-02-24-01
Čakovec, 12. travnja 2024.

Na temelju članka 39. i 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst, 2/20, 3/21, 2/22- pročišćeni tekst),

s a z i v a m
15. sjednicu Odbora za zdravstvo
za četvrtak – 18. travnja 2024. godine u 12,00 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. A) IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2023. GODINU
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC
C) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O PRIJEDLOGU PROŠIRENJA DJELATNOSTI DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC
2. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2023. GODINI
3. A) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPODJELI REZULTATA
4. A) IZVJEŠĆE O POSLOVANJU LJEKARNE ČAKOVEC OD 1.1.2023. DO 31.12.2023. GODINE
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA LJEKARNE ČAKOVEC O RASPOREDU DOBITI
5. IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM OBDUKCIJAMA I RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE ZA 2023. GODINU
6. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA 2023. GODINU
7. PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOM RADNIKU JURICI VIDOVIĆU, DR. MED
8. INFORMACIJE, PITANJE I PRIJEDOZI

Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije:
www.medjimurska-zupanija.hr
Molim članove Odbora i ostale pozvane da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-155.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA ODBORA
Marina Gradišer, prim.dr.sc., v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content