Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za dodjelu potpora učenicima srednjih škola i studentima u 2023.

Datum objave: 2. listopada 2023.

Na temelju Pravilnika o mjerilima i postupku za dodjelu potpora i pomoći Zaklade (dalje: Pravilnik) Upravni odbor Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec raspisuje:

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA
UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA U 2023. GODINI

1.    Potpore učenicima srednjih škola:

1.1.   Potpore se dodjeljuju isključivo učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Međimurske županije u neprekidnom trajanju od najmanje tri godine prije raspisivanja ovog poziva.

Potpore učenicima daju se na osnovi kriterija izvrsnosti.

1.2.    Zainteresirani učenici dužni su prilikom prijave na javni poziv dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • ispunjenu prijavu (OBRAZAC-1) i izjavu o zaštiti podataka,                
 • potvrdu o redovnom upisu u srednju školu,
 • potvrdu o prebivalištu iz koje je vidljiva činjenica da podnositelj prijave ima prebivalište na području Međimurske županije u neprekidnom trajanju od najmanje tri godine (ili elektronički zapis oprebivalištu iz sustava e-Građani),
 • svjedodžba o izvrsnosti za učenike 2., 3. i 4 razreda,
 • dokaz ili potvrda pojedincima nagrađenim na državnim ili  međunarodnim natjecanjima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za školsku godinu 2022./2023.,
 • IBAN podnositelja prijave ili roditelja/skrbnika na koji će se isplatiti potpora.

2.    Potpore studentima visokoškolskih ustanova :

2.1.    Potpore za studij dodjeljuju se isključivo redovnim studentima visokoškolskih ustanova koji imaju prebivalište na području Međimurske županije u neprekidnom trajanju najmanje tri godine prije raspisivanja ovog poziva. Potpore studentima daju se na osnovi kriterija izvrsnosti. 


2.2.    Zainteresirani studenti dužni su prilikom prijave na javni poziv dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • ispunjenu prijavu (OBRAZAC-2) i izjavu o zaštiti podataka,
 • potvrdu o redovnom upisu na studij,
 • potvrdu o prebivalištu iz koje je vidljivo da podnositelj prijave ima prijavljeno prebivalište na području  Međimurske županije u neprekidnom trajanju od najmanje tri godine (ili elektronički zapis o prebivalištu iz sustava e-Građani),
 • odgovarajuću ispravu visokoobrazovne ustanove iz koje je razvidan podatak o ostvarenom maksimalnom broju bodova, prosjeku ocjena te podatak da je prijavitelj položio sve ispite (sve tijekom akademske godine koja je prethodila godini u kojoj se dodjeljuju potpore),
 • IBAN podnositelja prijave na koji će se isplatiti potpora.

2.3.  Potpora prema kriteriju izvrsnosti dodjeljuje se samo redovnim studentima 2. i 3. godine dodiplomskog studija, studentima diplomskih studija i studentima 2.,3.,4.,5. i 6. godine integriranih studija, a koji su tijekom akademske godine 2022./2023. ispunili sve svoje studentske obveze (položili sve studijskim programom predviđene ispite čime su ostvarili  maksimalan broj ECTS bodova) te koji su ostvarili odličan uspjeh.

               
3.    Potpore studentima za poslijediplomske i doktorske studije:

3.1.   Potpora se dodjeljuje  studentima poslijediplomskih i doktorskih studija.

3.2. Potpore na poslijediplomskim studijima dodjeljuju se studentima doktorskih studija prvenstveno za financiranje istraživanja, pripremu doktorskih radova i troškove obrane doktorske disertacije.

3.3.  Studenti su prilikom prijave na javni poziv dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 •  ispunjenu prijavu (OBRAZAC-2) i izjavu o zaštiti podataka,
 • potvrdu o upisu na poslijediplomski/doktorski studij
 • potvrdu o prebivalištu iz koje je vidljivo da podnositelj prijave ima prijavljeno prebivalište na području Međimurske županije u neprekidnom trajanju od najmanje tri godine (ili elektronički zapis o prebivalištu iz sustava e-Građani),
 • odgovarajuću ispravu visokoobrazovne ustanove iz koje je razvidan podatak o ostvarenom maksimalnom broju bodova, prosjeku ocjena te podatak da je prijavitelj položio sve ispite (sve tijekom akademske godine koja je prethodila godini u kojoj se dodjeljuju potpore),
 • obrazloženje prijavitelja iz kojeg je vidljivo da je rad od neposrednog interesa za gospodarski, kulturni, obrazovni i znanstveni razvoj Međimurske županije,
 • IBAN podnositelja prijave na koji će se isplatiti potpora.

3.4. Prednost pri dodjeli potpora za istraživanja te za pripremu doktorskih radova imat će doktorandi s većim prosjekom ocjena postignutih na doktorskom studiju, te oni čiji su radovi vezani uz teme od neposrednog interesa za gospodarski, kulturni, obrazovni i znanstveni razvoj Međimurske županije


4.    Završne odredbe:

4.1.    Zainteresirane osobe dostavljaju prijave na ovaj javni poziv sa svom traženom dokumentacijom u zatvorenim omotnicama osobno ili poštom na adresu:

Međimurska zaklada za obrazovanje dr. Vinko Žganec
„Javni poziv za dodjelu potpora učenicima srednjih škola i studentima u 2023. godini“
Ruđera Boškovića 2
40000 Čakovec

Prijave se zaprimaju isključivo do 03.11.2023. godine.

Napomena: Priložena dokumentacija neće se vraćati pošiljatelju, ali će se koristiti samo za potrebe Javnog poziva.

4.2.   Odluku o dodjeli potpora, na temelju prethodno usvojenih kriterija, donosi Upravni odbor Zaklade, ovisno o broju zaprimljenih prijava i raspoloživim sredstvima Zaklade. Rezultati javnog poziva bit će službeno objavljeni na mrežnim stranicama Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr .

4.3.   Primjerak traženih obrazaca može se preuzeti na www.medjimurska-zupanija.hr

4.4.   Dodatne informacije u vezi predmetnog poziva mogu se dobiti na broju telefona 040 374 222

Ili putem e-pošte:  zaklada.dr.vinko.zganec@medjimurska-zupanija.hr

Čakovec, 02.10.2023.

Predsjednica Upravnog odbora Zaklade                                                                                                       Nives Kolarić Strah, mag.iur.

Prilozi:

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content