Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Obrazovne ustanove Međimurske županije u novom ruhu dočekuju novu školsku godinu

Datum objave: 1. kolovoza 2023.

Obavljena je većina radova na konstrukcijskoj sanaciji u školama u Goričanu, Palinovcu i Sivici te rekonstrukcije i obnove prostora u Osnovnoj školi Gornji Mihaljevec i područnom odjelu u Gornjem Hrašćanu.

Tijekom ljeta obavljaju se i konstrukcijske sanacije školskih zgrada u Goričanu, Palinovcu i Sivici, koja su pretrpjele oštećenja u potresu. U zgradi škole u Goričanu saniraju se oštećenja na spoju stropa i zidova u blagovaonici kao i dijagonalne pukotine na stropovima u učionicama, hodniku te na vanjskom jugoistočnom zidu objekta. Izvedeno je skidanje žbuke, sanacija injektiranjem, te je položena nova žbuka, postavljeni spušteni stropovi te su okončani elektroinstalaterski radovi. U ovoj školi izvedeni su i naknadno ugovoreni radovi u sklopu investicijskog održavanja te je postavljen pregradni zid u staroj blagovaonici i elektroinstalacije.  Preostali su tek soboslikarski radovi koji su u tijeku.

Konstrukcijska sanacija u područnom školskom odjelu u Palinovcu podrazumijeva skidanje postojećih slojeva poda te uklanjanje šute koja se nalazi između grednika. Ovim projektom je također predviđena nova nosiva konstrukcija međukata. Dosad je izveden veći dio radova: sanirana su oštećenja uz jačanje stropne konstrukcije, postavljeni novi podovi u učionicama, izvedene elektroinstalacije te je u tijeku završno bojanje zidova i stropova. Postavljena je skela uz pročelje objekta kako bi se svježim premazom boje osvježio i vanjski dio zgrade.

I Područna škola u Sivici školsku godinu koja je pred vratima dočekat će u novom ruhu. Okončani su sanacijski radovi te zgrada sada ima sigurnu stropnu konstrukciju, podignuti su novi zidovi kuhinje te postavljeni podovi u učionicama i kuhinji uz prateće elektroinstalaterske i soboslikarske radove. Uljepšano je i pročelje školske zgrade te je u tijeku uređenje bočnih vanjskih dijelova objekta.

U aktualnom ulagačkom ciklusu Međimurske županije građevinski zahvati vrijedni više od 65 tisuća eura obavljaju se u područnom školskom odjelu u Gornjem Hrašćanu, riječ je o rekonstrukciji unutrašnjosti objekta kojom će se dobiti tri nove učionice, proširiti kuhinja te sanitarni čvorovi što je odgovor osnivača - Međimurske županije - na povećanje broja učenika u ovom područnom školskom odjelu. Po završetku rušenja unutar objekta i izvođenja konstrukcije za spušteni strop, u tijeku su gipsarski radovi te postavljanje elektroinstalacija. Zahvatima će se do nove školske godine stvoriti ugodniji i kvalitetniji uvjeti održavanja nastave za 80-ak učenika te njihove učiteljice i učitelje.

U Osnovnoj školi u Gornjem Mihaljevcu do početka nove školske godine završit će se radovi na rekonstrukciji i obnovi sanitarnih čvorova što je podrazumijevalo izvođenje novog sustava kanalizacijske odvodnje, a u tijeku je i betoniranje podne ploče.

I ovim ciklusom građevinskih zahvata, kao i energetske obnove školskih zgrada, Međimurska županija u ulozi osnivača ustanova, šalje poruku o važnosti ulaganja u obrazovanje. Projektna dokumentacija je spremna za nove natječaje kako bi što se mogao prijaviti što je moguće veći broj škola u cilju skorog prelaska na jednosmjensku nastavu u cijelom Međimurju.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content