Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

13. sjednica Skupštine Međimurske županije

Datum objave: 7. srpnja 2023.

KLASA: 024-02/23-01/3
URBROJ: 2109-02-23-01
Čakovec, 7. srpnja 2023.

Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst),

s a z i v a m
13. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 13. srpnja 2023. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Anita Strniščak, dipl. ing., pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu i Lidija Farkaš, mag.oec., pomoćnica pročelnice

2. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Anita Strniščak, dipl. ing., pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu i Lidija Farkaš, mag.oec., pomoćnica pročelnice

3. PRIJEDLOG PLANA MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Nives Kolarić Strah, mag.iur., pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport

4. A) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA PIŠKORNICA D.O.O. ZA 2022. GODINU
B) INFORMACIJA O STATUSU PROJEKTA RCGO PIŠKORNICA
C) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA PIŠKORNICA – SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O. ZA 2022. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Mladen Ružman, direktor Piškornice d.o.o. i Marijan Blažok, direktor Piškornice – sanacijsko odlagalište d.o.o.

5. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU AKCIJSKOG PLANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2027. GODINE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić-Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

6. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NEKRETNINA (22B, 22C I 22N) NA KORIŠTENJE TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKOM CENTRU MEĐIMURJE D.O.O.
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Tamara Blagus, mag.iur., pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove

7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O NAKNADAMA PREDSJEDNIKU, POTPREDSJEDNICIMA, VIJEĆNICIMA I ČLANOVIMA RADNIH TIJELA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Tamara Blagus, mag.iur., pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove

8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU NAKNADE TROŠKOVA I NAGRADI ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA I PREDSTAVNICIMA NACIONALNIH MANJINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Maja Odrčić – Mikulić, prof., pročelnica Upravnog odjela za civilno društvo i ljudska prava

9. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE SPORAZUMA O SURADNJI I PRIJATELJSTVU IZMEĐU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I SAVEZNE DRŽAVE ŠTAJERSKE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Anita Perešin, pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije

10. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJE PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, načelnik Stožera civilne zaštite

11. PRIJEDLOG ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE JAVNOG ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA ZA ITEO CENTAR ZNANOSTI U ČAKOVCU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i mr.sc. Ana Kralj, zamjenica ravnateljice REDEA-e

12. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2022. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Igor Šegović, dr.med., spec.pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroenterologije, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec

13. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vladimira Križaj – Grabant, dipl.iur., ravnateljica Zavoda

14. A) IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2022. GODINU
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA TOČKU 6. ODLUKE UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O RASPODJELI REZULTATA
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vlatka Pleh, dr.med.spec.obiteljske medicine, ravnateljica Doma

15. A) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2022. GODINU
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC O RASPODJELI REZULTATA ZA 2022. GODINU
C) PRIJEDLOG PROGRAMA RADA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2023. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Maša Hrustek Sobočan, prof. ravnateljica Muzeja

16. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA UDRUGA I ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Željko Medved, mag. edu., predsjednik Zajednice

17. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA ZA 2022. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Dijana Posavec, ravnateljica Centra

18. IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2022. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Plačko, dipl. ing./ inf., direktor TICM-a

19. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNOG CENTRA ZA INVESTICIJE - MEĐIMURJE D.O.O. U 2022. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Siniša Šalamon, direktor RCI Međimurje

20. PRIJEDLOG ODLUKE O MRTVOZORENJU NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić-Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

21. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA NADZOR NAD RADOM MRTVOZORNIKA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić-Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

22. IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Maria Babić, predsjednica Savjeta

Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374 – 254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Dragutin Glavina, v.r.

AMANDMANI:

DOPUNA DNEVNOG REDA:

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content