Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

12. sjednica Odbora za financije i proračun

Datum objave: 7. srpnja 2023.

Odbor za financije i proračun

KLASA: 400-07/23-03/4
URBROJ:2109-02-23-01
Čakovec, 7. srpnja 2023.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m
12. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 11. srpnja 2023. godine (utorak) u 12,00 sati

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. A) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA PIŠKORNICA D.O.O. ZA 2022. GODINU
B) INFORMACIJA O STATUSU PROJEKTA RCGO PIŠKORNICA
C) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA PIŠKORNICA – SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O. ZA 2022. GODINU

2. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2022. GODINU

3. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI

4. A) IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2022. GODINU
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA TOČKU 6. ODLUKE UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O RASPODJELI REZULTATA

5. A) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2022. GODINU
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC O RASPODJELI REZULTATA ZA 2022. GODINU
C) PRIJEDLOG PROGRAMA RADA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2023. GODINU

6. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA ZA 2022. GODINU

7. IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2022. GODINU

8. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNOG CENTRA ZA INVESTICIJE - MEĐIMURJE D.O.O. U 2022. GODINI

9. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA UDRUGA I ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

10. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

11. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

12. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NEKRETNINA (22B, 22C I 22N) NA KORIŠTENJE TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKOM CENTRU MEĐIMURJE D.O.O.

13. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O NAKNADAMA PREDSJEDNIKU, POTPREDSJEDNICIMA, VIJEĆNICIMA I ČLANOVIMA RADNIH TIJELA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

14. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU NAKNADE TROŠKOVA I NAGRADI ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA I PREDSTAVNICIMA NACIONALNIH MANJINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

15. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI

Materijali za sjednicu Odbora mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA

Dragutin Glavina, v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content