Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

11. sjednica Odbora za zdravstvo

Datum objave: 7. srpnja 2023.

Odbor za zdravstvo
KLASA: 500-01/23-03/8
URBROJ: 2109-02-23-01
Čakovec, 07. srpnja 2023.

Na temelju članka 39. i 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst, 2/20, 3/21, 2/22- pročišćeni tekst),

s a z i v a m
11. sjednicu Odbora za zdravstvo
koja će se održati putem e-maila u utorak-11. srpnja 2023. godine s početkom glasanja od 8,00 sati i završetkom do 15,00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2022. GODINU
2. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI
3. A) IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2022. GODINU
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA TOČKU 6. ODLUKE UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O RASPODJELI REZULTATA
4. PRIJEDLOG ODLUKE O MRTVOZORENJU NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
5. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA NADZOR NAD RADOM MRTVOZORNIKA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
6. INFORMACIJE, PITANJE I PRIJEDOZI

Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije:
www.medjimurska-zupanija.hr
Članovima Odbora uz poziv se dostavlja i obrazac za glasanje koji je potrebno popuniti i poslati na email: rajka.vadlja@medjimurska-zupanija.hr. Sve dodatne informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove, na telefon broj 374-155.

S poštovanjem, PREDSJEDNICA ODBORA
Marina Gradišer, prim.dr.sc., v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content