Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

11. sjednica Odbora za financije i proračun

Datum objave: 7. travnja 2023.

Odbor za financije i proračun

KLASA: 400-07/23-03/3
URBROJ:2109-02-23-01
Čakovec, 7. travnja 2023.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m
11. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 12. travnja 2023. godine (srijeda) u 11,00 sati

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. A) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPODJELI REZULTATA

2. A) IZVJEŠĆE O POSLOVANJU LJEKARNE ČAKOVEC OD 1.1.2022. DO 31.12.2022. GODINE
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA LJEKARNE ČAKOVEC O RASPOREDU DOBITI

3. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

4. A) IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
B) GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU (na znanje)

5. IZVJEŠĆE O RADU JAVNE USTANOVE ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE REDEA ZA 2022. GODINU

6. IZVJEŠĆE O RADU RAZVOJNO – EDUKACIJSKOG CENTRA ZA METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA JEZGRA ČAKOVEC ZA 2022. GODINU

7. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MESAP D.O.O. ZA 2022. GODINU

8. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE I NEKRETNINE D.O.O. ZA 2022. GODINU

9. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MEĐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE D.O.O. U 2022. GODINI

10. A) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE
B) GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
C) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU
D) PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2023. GODINU

11. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC ZA 2022. GODINU

12. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

13. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NEKRETNINE NA KORIŠTENJE OBITELJSKOM CENTRU

14. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE – TEKUĆE ZALIHE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.03. 2023. GODINE (na znanje)

15. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI

Materijali za sjednicu Odbora mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA

Dragutin Glavina, v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content