Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

10. sjednica Odbora za zdravstvo

Datum objave: 7. travnja 2023.

Odbor za zdravstvo
KLASA: 500-01/23-03/6
URBROJ: 2109-02-23-01
Čakovec, 07. travnja 2023.

Na temelju članka 39. i 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst, 2/20, 3/21, 2/22- pročišćeni tekst),

s a z i v a m
10. sjednicu Odbora za zdravstvo
koja će se održati putem e-maila u srijedu-12. travnja 2023. godine s početkom glasanja od 9,00 sati i završetkom do 13,00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. A) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPODJELI REZULTATA

2. A) IZVJEŠĆE O POSLOVANJU LJEKARNE ČAKOVEC OD 1.1.2022. DO 31.12.2022. GODINE
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA LJEKARNE ČAKOVEC O RASPOREDU DOBITI

3. INFORMACIJE, PITANJE I PRIJEDOZI

Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije:
www.medjimurska-zupanija.hr
Članovima Odbora uz poziv se dostavlja i obrazac za glasanje koji je potrebno popuniti i poslati na email: rajka.vadlja@medjimurska-zupanija.hr.

Sve dodatne informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove, na telefon broj 374-155.

S poštovanjem, PREDSJEDNICA ODBORA
Marina Gradišer, prim.dr.sc., v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content