Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

10. sjednica Odbora za financije i proračun

Datum objave: 24. veljače 2023.

Odbor za financije i proračun

KLASA: 400-07/23-03/2
URBROJ:2109-02-23-01
Čakovec, 24. veljače 2023.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m
10. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 27. veljače 2023. godine (ponedjeljak) u 10,00 sati

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICE ČAKOVEC ZA 2022. GODINU

2. A) GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA KUĆA“ ZA 2022. GODINU
B) PRIJEDLOG PLANA I PROGRAMA RADA DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA KUĆA“ ZA 2023. GODINU

3. A) IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“ ZA 2022. GODINU
B) IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE ZA OBRAZOVANJE DR. VINKO ŽGANEC ZA 2022. GODINU
C) IZVJEŠĆE O RADU ZAKLADE ZA PREVENCIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

4. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2023. GODINI

5. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU BIVŠIH VOJNIH OBJEKATA U CENTRU ZNANJA ČAKOVEC
6. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKT ZAZELENIMO MEĐIMURJE

7. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE UREĐENJA PARKA U ČAKOVCU - ZELENA OAZA ČAKOVCA

8. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKT ZELENI CENTAR ZNANJA

9. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE REDOVNIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2022./2023.

10. PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2023. GODINI

11. PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI U 2023. GODINI

12. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

13. PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
14. A) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE, INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA TE INFORMATIZACIJU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U 2023. GODINI
B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU POPISA PRIORITETA ZA RASPORED DODIJELJENIH SREDSTAVA IZMEĐU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

15. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC U 2023. GODINI

16. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NEKRETNINE NA KORIŠTENJE MINISTARSTVU RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

17. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O VISINI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2024. GODINU U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

18. INFORMACIJE, PITANJE I PRIJEDLOZI

Materijali za sjednicu Odbora mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA

Dragutin Glavina, v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content