Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Zaključci s 111. sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji održane 20.listopada 2022. godine

Datum objave: 7. prosinca 2022.

Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji održalo je 20. listopada 2022. godine 111. sjednicu na kojoj je raspravljalo o:
1. Gospodarskim kretanjima i utjecaju gospodarske politike na život i standard građana
2. Demografskoj slici Međimurja i njezinom utjecaju na gospodarstvo i život građana.

Međimursko gospodarstvo u 2021 godini bilježi odlične poslovne rezultate. Rast prometa, rast dobiti , fascinantan udio izvoza sa tendencijom rasta u svim segmentima i u prvoj polovici 2022 godine. Uzme li se u obzir da su takvi rezultati ostvareni u doba COVID krize te u doba globalne krize prouzrokovane ratom u Ukrajini dalo bi se reći da nikad nije bilo bolje.
No unatoč takvim dobrim rezultatima istodobno gospodarstvenici nikad nisu imali više problema u poslovanju. Te se da zaključiti da situacija unatoč dobrim rezultatima nikako nije pod kontrolom.

Prioritetni detektirani problemi su:
*ne srazmjerno povećanje cijena energenata
*kronični nedostatak radne snage
*inflacija i počeci nelikvidnosti
*loša percepcija poduzetništva

1. Gospodarskim kretanjima i utjecaju gospodarske politike na život i standard građana

O utjecaju cijena energenata, komunalnih doprinosa, roba i usluga na gospodarstvo te na život i standard građana raspravljalo se na 108. sjednici te nanovo na 111. sjednici s obzirom da cijene energenata imaju trenutno najveći utjecaj na gospodarstvo te život i standard građana. Cilj rasprave bio je kroz demokratski dijalog socijalnih partnera nanovo ukazati na ozbiljnost situacije , naći i predložiti moguća rješenja te od mjerodavnih institucija zatražiti implementaciju istih kroz hitno rješavanje krizne situacije i problema, kako za gospodarske subjekte tako i za građane.

Zaključci:
- LOKALNE SAMOUPRAVE ( općine i gradovi )

Lokalne samouprave ( općine i gradovi kao i poduzeća u njihovom vlasništvu ) ne mogu i ne smiju u doba globalne gospodarske krize, a koja ima za posljedicu: apstraktni rast cijena energenata , pada standarda građana te svakodnevnog iseljavanja koje ima za posljedicu kroničnog nedostatka radne snage, biti samo pasivni promatrači.

Stoga apeliramo:
- da donesu odluku o smanjenju: prireza , komunalnih naknada te ukidanju ili smanjenju svih nameta koji opterećuju gospodarstvo i građanstvo
- da se u ovim kriznim vremenima sa poduzećima u njihovom ili mješovitom vlasništvo upravlja na način da su na usluzi poduzetništva i građana , odnosno da primjenjuju cijene svojih proizvoda i usluga koje su na granici održivosti a ne u ulozi stvaranja profita.
- da kroz dijalog unutar svojih samouprava pronađu dodatna konstruktivna rješenja te implementiraju ista u svojoj primjeni u svrhu ublažavanju posljedica opće i energetske krize a posebice iseljavanja.
- da se smanji državna , lokalna i javna administracija te da se ista prekvalificira u realni sektor gdje nema dovoljno radne snage a u svrhu optimizacije omjera zaposlenika u realnom i ne realnom sektoru.
- da se u Međimurju stvara: gospodarska, radna, socijalna, ekonomska , kulturna i ekološka održivost a u interesu jednakovrijednog razvitka svih grana gospodarstva te života po mjeri čovjeka , odnosno okruženja poželjnog za poduzetništvo i život građana bez prisutnosti neizvjesnosti

- VLADA I MINISTARSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Mjere Vlade za ublažavanje posljedica globalne krize a posebice poskupljenja energenata su dobrodošle, ali su nadalje nedostatne. Daljnji rast cijena energenata imalo bi za posljedično stanje daljnji rast cijena proizvoda i usluga a koje bi ozbiljno ugrozile gospodarstvo te život i standard građana. Posljedično bi se nastavio odljev domaće radne snage i iseljavanje jer hrvatske plaće u mnogim gospodarskim granama neće moći pratiti inflaciju. Inflacija uvodi u recesiju i nelikvidnost.

Stoga apeliramo:

- da se smanje trošarina na sva pogonska goriva na način da cijena dizel goriva ne prijeđe preporučenu cijenu od 12,80 kuna ( 1,70 Eura ),a da u toj cijeni ima barem 15% marže za maloprodajne trgovce.
- da se povećaju financijske potpore za isporuku plina na način da obuhvati sve gospodarske subjekte bez obzira na njihovu veličinu ili vrstu djelatnosti koju obavljaju , na način da udio potpore bude korisniku uračunat na ispostavljenim fakturama od strane isporučitelja plina. Trenutne cijena plina koja je i do 500% veća za poduzetništvo u odnosu na kućanstva je teško objašnjiva a gospodarski ne održiva.
- da se pojednostave i ubrzaju postupci uvođenja zelene energije na način da se poslovnim subjektima, a posebice malim tvrtkama te građanima, omogući bez povratna ili djelomična financijska i kompletna strukovna potpora u realizaciji takvih projekata od samog početka do kompletne realizacije bez obzira na izvor sredstava financiranja.
- da se smanji državna , lokalna i javna administracija te da se ista prekvalificira u realni sektor gdje nema dovoljno radne snage a u svrhu optimizacije omjera zaposlenika u realnom i ne realnom sektoru. Trenutno stanje je neodrživo.
- da se u Republici Hrvatskoj stvara: gospodarska, radna, socijalna, ekonomska , kulturna i ekološka održivost a u interesu jednakovrijednog razvitka svih grana gospodarstva i života po mjeri čovjeka , odnosno okruženja poželjnog za poduzetništvo te život građana bez neizvjesnosti.
- da se stvore uvjeti putem poreznih i doprinosnih rasterećenja na plaće ili bilo kakvog vida rasterećenja poslodavaca a kako bi se poslodavcima svih gospodarskih grana stvorili financijski uvjeti da visina minimalne plaća bude 50% prosječne plaće u RH.

SINDIKALNE SREDIŠNJICE , HUP i NACIONALNI GSV

Sindikati i poslodavci su partneri kojima u kriznim situacijama svrha postojanja treba biti usredotočena na odgovornost. Svoju funkciju postojanja i djelovanja trebaju obavljati brzo i efikasno na zadovoljstvo svih strana a u svrhu pronalaska najboljih rješenja na detekciji problema. Socijalni partneri u konačnici svoja zajednička rješenja trebaju kroz bipartitni te tripartitni razgovor, a preko nacionalnog GSV, uskladiti s mjerodavnim ministarstvima te vladom u skladu sa mogućnostima a u svrhu implementacije najboljih usklađenih rješenja u zakonske i provedbene akte.

Stoga apeliramo:

- da kroz bipartitni i tripartitni demokratski socijalni dijalog rade na stalom pronalasku najboljih rješenja za ublažavanje globalne krize a posebice: energetske krize, iseljavanja , odljeva radne snage , zaštite radnika , pozitivne percepcije poduzetništva ali i svih drugih mogućih problema koji su u radnom okruženju posljedično povezani sa trenutnom situacijom u Europi i svijetu. Isto provoditi na način da se uvažavaju i rješenja lokanih Gospodarsko-socijalnih vijeća te da se ista implementiraju u konačne prijedloge nacionalnih provedbenih akata ili zakonskih okvira.
- da kroz tripartitni i bipartitni socijalni dijalog zajednički kreiraju zakonske okvire te potrebna provedbena rješenja koji su prilagođeni vremenu i prostoru u kojem živimo, a na dobrobit i opće zadovoljstvo: radnika , poslodavaca ali i cjelokupne životne zajednice.
- da kroz zakonske okvire a posebice Zakona o radu promiču pozitivno poduzetničko i radničko okruženje te isto implementiraju u zakonske okvire u svrhu : povjerenja, sigurnosti i zadovoljstva.

S poštovanjem,
Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji
predsjednik IVAN SENČAR

Zaključke dostaviti:

1. Vlada Republike Hrvatske- n/p predsjednik mr.sc. Andrej Plenković
2. Ministarstvo financija – n/p potpredsjednik Vlade i ministar Marko Primorac
3. Ministarstvo unutarnjih poslova- n/p potpredsjednik Vlade i ministar Davor Božinović
4. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - n/p ministar Davor Filipović
5. Ministarstvo rada , mirovinskog sustava , obitelji i socijalne politike– n/p ministar Marin Piletić.
6. Ministarstvo poljoprivrede- n/p ministrica Marija Vučković
7. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije – n/p ministrica Nataša Tramišak
8. Ministarstvo rada , mirovinskog sustava , obitelji i socijalne politike Samostalni sektor za socijalno partnerstvo - n/p Antonija Šakić
9. Nacionalni GSV – n/p predsjednik
10. Hrvatska udruga poslodavaca – n/p glavna direktorica Irena Weber
11. Hrvatska udruga poslodavaca Udruga malih i srednjih poduzetnika – n/p direktorica Anny Brusić
12. Hrvatska udruga poslodavaca- Regionalni ured Varaždin – n/p direktorica Sanja Ostroški
13. Savez samostalnih sindikata Hrvatske – predsjednik Mladen Novosel
14. Nezavisni hrvatski sindikati- predsjednik Krešimir Sever
15. Matica hrvatskih sindikata - predsjednik Vilim Ribić
16. Hrvatska gospodarska komora – n/p predsjednik dr.sc. Luka Burilović
17. Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Čakovec – n/p predsjednik Mladen Križaić
18. Hrvatska obrtnička komora – n/p predsjednik Dragutin Ranogajec
19. Obrtnička komora Međimurske županije – n/p predsjednik Dražen Novak
20. Gradonačelnici i načelnici gradova i općina u Međimurskoj županiji
21. Skupština Međimurske županije
22. Mediji

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content