Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

8. sjednica Odbora za financije i proračun

Datum objave: 7. listopada 2022.

Odbor za financije i proračun

KLASA: 400-07/22-03/8
URBROJ:2109-02-22-01
Čakovec, 7. listopada 2022.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m
8. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 11. listopada 2022. godine (utorak) u 11,30 sati

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
2. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
3. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“
4. PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU SMJERNICA ZA UTVRĐIVANJE PLAĆA I DRUGIH PRAVA DIREKTORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I RAVNATELJA USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
5. PRIJEDLOG ODLUKE O I. IZMJENI ODLUKE O MINIMALNIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA ZA 2022. GODINU
6. INFORMACIJE, PITANJE I PRIJEDLOZI

Materijali za sjednicu Odbora mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Glavina, v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content