Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

8. sjednica Skupštine Međimurske županije - 14. srpnja 2022. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Datum objave: 8. srpnja 2022.

KLASA: 024-02/22-01/4
URBROJ: 2109-02-22-01
Čakovec, 7. srpnja 2022.

Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst),

s a z i v a m
8. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 14. srpnja 2022. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. A) IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE I IMENU VIJEĆNIKA KOJI POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT
B) POLAGANJE PRISEGE
- predlagatelj je Mandatna komisija
- Izvješće će na sjednici podnijeti Franjo Makovec, predsjednik Mandatne komisije

2. a) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU PROGRAMA DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNICIMA ZA UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI

b) Prijedlog zaključka kojim se poziva Ministarstvo poljoprivrede da osigura uvjete za provođenje Zakona o sustavu obrane od tuče u njegovu punom sadržaju (dopuna)
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam

3. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Anita Strniščak, dipl. ing., privremena pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu i Lidija Farkaš, mag.oec., pomoćnica pročelnice

4. PROVEDBENI PROGRAM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO 2025. GODINE
(Provedbeni program vijećnicima se dostavlja na znanje)

Prilog 1 Provedbenog programa Međimurske županije (.xlsx)
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., ravnateljica Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA

5. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE REDOVNIM UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./2023.
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Nives Kolarić Strah, mag. iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport

6. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINI U ČAKOVCU, ULICA IVANA MAŽURANIĆA 6, S HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU, BEZ NAKNADE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, dr.sc. Sonja Tošić-Grlač, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb i Ana Varga, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove

7. PRIJEDLOG ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU ZDRAVSTVENIH RADNIKA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA ZA PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE (2020.-2024.)
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić-Grlač, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

8. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O STANJU VATROGASTVA I ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2021. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Robert Meglić, mag.inf.traff., v.d. županijski vatrogasni zapovjednik

9. A) IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
B) PROGRAM RADA UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Željko Medved, mag.educ., predsjednik Zajednice

10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA ZA ENERGETIKU, KOMUNALNU I PROMETNU INFRASTRUKTURU
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
- izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

11. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOJ RADNICI IZIDORI MISER, DR.MED.DENT.
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić-Grlač, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374 – 254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK Dragutin Glavina,v.r.


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content