Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

7. sjednica Odbora za financije i proračun

Datum objave: 8. srpnja 2022.

Odbor za financije i proračun

KLASA: 400-07/22-03/6
URBROJ:2109-02-22-01
Čakovec, 7. srpnja 2022.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m
7. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 12. srpnja 2022. godine (utorak) u 12,30 sati

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. A) IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
B) PROGRAM RADA UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

2. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU PROGRAMA DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNICIMA ZA UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI

3. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

4. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE REDOVNIM UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./2023.

5. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINI U ČAKOVCU, ULICA IVANA MAŽURANIĆA 6, S HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU, BEZ NAKNADE

6. INFORMACIJE, PITANJE I PRIJEDLOZI

Materijali za sjednicu Odbora mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Glavina, v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content