Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o proglašenju prirodne nepogode tuče - 25.05.2022.

Datum objave: 2. lipnja 2022.

Klasa: 920-09/22-02/1
Ur.broj: 2109/1-01-22-1
Čakovec, 02.06.2022.

Temeljem članka 23. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ 16/2019) i članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/22 – pročišćeni tekst), župan Međimurske županije 2. lipnja 2022. godine d o n o s i

O D L U K U
o proglašenju prirodne nepogode tuče

Članak 1.
Proglašava se prirodna nepogoda za područje gradova Mursko Središće i Prelog i općine Sveta Marija u Međimurskoj županiji, zbog tuče koja je dana 25. svibnja 2022. godine izazvala velike materijalne štete na voćnjacima, povrtlarskim i ratarskim kulturama.

Članak 2.

Zadužuju se gradska i općinska povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda, da konačno procijenjenu štetu prijave županijskom povjerenstvu putem Registra šteta u roku od 50 dana od dana proglašenja prirodne nepogode. Županijsko povjerenstvo će u zakonskom roku izraditi zbirno izvješće o šteti za područje županije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”.

ŽUPAN:
Matija Posavec, mag.ing.

 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content