Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Upravni odjel za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije - djelokrug

Datum objave: 1. lipnja 2022.

Upravni odjel za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije nadležan je za obavljanje stručnih poslova s područja međunarodne suradnje, regionalnog razvoja, upravljanje projektima i investicije, a osobito:

1. poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata i izradu potrebne dokumentacije za prijavu projekata financiranih iz sredstava odnosno fondova Europske unije, 

2. organiziranje gospodarske, kulturne i druge suradnje Županije s regijama u inozemstvu,

3. pripremanje prijedloga sporazuma o suradnji,

4. obavljanje savjetodavnih i stručnih poslova oko poticanja razvoja prekogranične i međuregionalne suradnje,

5. koordinacija i vođenje projekata iz programa prekogranične suradnje i svih drugih programa na razini EU,

6. poslove pripreme odnosno obrade prijedloga strategijskih i drugih programskih i planskih dokumenata od značaja za regionalni razvoj i razvoj Županije,

7. koordinacija i davanje pomoći općinama i gradovima prilikom prijava na domaće i međunarodne projekte,

8. poslove koji se odnose na analitičko-planske i stručne prijedloge investicijskih kretanja i razvoja Županije te praćenje njihova ostvarivanja i predlaganje mjera njihova poticanja,

9. poslove pripreme za kapitalne investicije i izgradnju objekata javne namjene od interesa za Županiju,

10. pribavljanje i distribucija informacija o potencijalnim izvorima financiranja,

11. pripremanje materijala i strategije u međunarodnim asocijacijama čija je županija član,

11. suradnja s veleposlanstvima stranih država u RH i veleposlanstvima RH u stranim država,

12. drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama župana.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content