Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

6. sjednica Odbora za financije i proračun

Datum objave: 20. svibnja 2022.

Odbor za financije i proračun

KLASA: 400-07/22-03/5
URBROJ:2109-02-22-01
Čakovec, 20. svibnja 2022.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m
6. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 25. svibnja 2022. godine (srijeda) u 12,30 sati

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. A) IZVJEŠĆE O RADU „PIŠKORNICA“ D.O.O. ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE
B) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA PIŠKORNICA – SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O. ZA 2021. GODINU

2. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU I I. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2022. GODINU

3. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNOG CENTRA ZA INVESTICIJE – MEĐIMURJE D.O.O. U 2021. GODINI

4. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

5. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

6. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI

7. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPOREDU DOBITI

8. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA LJEKARNE ČAKOVEC O RASPOREDU DOBITI

9. A) IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE ZA OBRAZOVANJE DR. VINKO ŽGANEC ZA 2021. GODINU
B) IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“ ZA 2021. GODINU
C) IZVJEŠĆE O RADU ZAKLADE ZA PREVENCIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

10. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU DAROVANJA NEKRETNINE MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

11. PRIJEDLOG ODLUKE O DAROVANJU NEKRETNINE OPĆINI SVETI MARTIN NA MURI

12. INFORMACIJE, PITANJE I PRIJEDLOZI

Materijali za sjednicu Odbora mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA

Dragutin Glavina, v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content