Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Održana 1. sjednica Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije

Datum objave: 4. travnja 2022.

U Maloj vijećnici Međimurske županije u petak, 1. travnja 2022. godine održana je 1. sjednica Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije na kojoj je prihvaćen program rada Koordinacije.

Novi saziv Koordinacije na prijedlog Skupštine Međimurske županije čine: Jasna Remenar, Hrvoje Krištofić, Jelena Haluga-Novak, Radovan Preložnjak, Danica Balog, Lana Križaić, Marina Orehovec i Jasna Vuk, a za predsjednicu je izabrana Darja Banak.

Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije osnovana je 2011. godine kao savjetodavno tijelo. Ima predsjednika i osam članova koji se biraju iz područja zdravstva, socijalne skrbi, pravosuđa, prosvjete, unutarnjih poslova, sindikalnog organiziranja. Među članovima mora biti zastupljen predstavnik Vijeća romske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji, predstavnik Skupštine Međimurske županije te predstavnik nevladinih udruga koje se bave ljudskim pravima i problematikom ravnopravnosti spolova.

Županijska koordinacija za ljudska prava prikuplja podatke o stanju ljudskih prava i sloboda te prava nacionalnih manjina na području Međimurske županije i razmatra ih na sjednicama, upozorava nadležna upravna tijela Međimurske županije na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava te predlaže rješenja, kao i akcije za promicanje ljudskih prava i poboljšanje zaštite ljudskih prava na području Međimurske županije u svim segmentima ljudskih prava. Probleme koje Županijska koordinacija ne može riješiti na razini Županije upućuje Uredu za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, surađuje s nevladinim udrugama koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i pravima nacionalnih manjina te Uredom pučkog pravobranitelja.

Program rada za 2022. godinu temelji se na Odluci o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije, Nacionalnom programu zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do od 2016. godine, do donošenja novog Nacionalnog plana za zaštitu i promicanje ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine te ostalim propisima i dokumentima iz sustava ljudskih prava i njihovoj zaštiti, koji su uspostavljeni u Republici Hrvatskoj, na temelju prihvaćanih europskih standarda.

Među prioritetnim područjima djelovanja Koordinacije su ravnopravnost spolova, suzbijanje rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, nestale osobe u Republici Hrvatskoj, prava aktivnih sudionika i stradalnika Domovinskog rata, pravo na besplatnu pravnu pomoć, sloboda medija, pravo na pristup informacijama, pravo na zaštitu osobnih podataka, zaštita prava i dostojanstva radnika, vjerska prava i slobode, posebna zaštita obitelji i zaštita prava djece i mladih te osoba s invaliditetom, s mentalnim oštećenjem, starijih osoba, azilanata i tražitelja azila, spolnih i rodnih manjina te suzbijanje korupcije, trgovanja ljudima i ostalo.

U 2022. godini nastavlja se dosadašnja praksa u obrazovanju različitih skupina građana i cjelokupne javnosti o ljudskim pravima, promiču se ljudska prava i stvaraju uvjeti za što veću senzibilizaciju građana za zaštitu ljudskih prava i njeno unaprjeđivanje. Koordinacija će organizirati predavanja, stručne i tematske rasprave, okrugli stolovi, radionice i sl., obilježiti datume važne za ljudska prava i uključiti se u projekte i programe državnih tijela i EU koja promiču razvoj civilnog društva.

ADRESA I KONTAKT KOORDINACIJE ZA LJUDSKA PRAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE:

E-mail: ljudska-prava@medjimurska-zupanija.hr

Adresa: Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content