Županijsko izborno povjerenstvo Međimurske županije dana 12. studenog 2021. objavljuje

Zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za župana i zamjenika župana. 

Ovom objavom na mrežnim stranicama Međimurske županije, od 12. studenog 2021. godine, počinju teći rokovi za podnošenje prigovora koji se mogu podnijeti u roku 48 sati od dana objave prihvaćene kandidature.

 

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor župana i zamjenika župana Međimurske županije