Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o dodjeli bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva

Datum objave: 26. listopada 2021.

Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst 2/20 i 3/21), članka 3.  Poslovnika o načinu rada župana Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva (KLASA: 302-01/21-02/8, URBROJ: 2109/1-01-21-1) i u skladu s prijedlogom Povjerenstva za provedbu Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja  poduzetništva (KLASA: 302-01/21-03/9, URBROJ: 2109/1-07-21-12 od 11. 11. 2021.), zamjenik župana Međimurske županije je dana  12. 11. 2021. godine donio

O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva

Prilog:
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava – 2021 (pdf)
 
Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst 2/20 i 3/21), članka 3. Poslovnika o načinu rada župana Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva (KLASA: 302-01/21-02/8, URBROJ: 2109/1-01-21-1) i u skladu s prijedlogom Povjerenstva za provedbu Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva (KLASA: 302-01/21-03/9, URBROJ: 2109/1-07-21-10 od 11. 10. 2021.), zamjenik župana Međimurske županije je dana 15. 10. 2021. godine donio

O D L U K U o dodjeli bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva

Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi bespovratnih sredstava koji se dodjeljuju temeljem provedenog Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva (KLASA: 302-01/21-02/9, URBROJ: 2109/1-01-21-01, od 1. 9. 2021.) u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Međimurske županije za 2021. godinu, razdjel 004 – Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, aktivnost A100813 – Programi potpora poduzetnicima, a na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu Programa potpora od 11. 10. 2021.
Prilog:
Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava poduzetnicima - 2021 (pdf)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content