Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o isplati novčanih nagrada studentima dobitnicima rektorovih nagrada za akademsku godinu 2018./2019.

Datum objave: 15. listopada 2021.

Na temelju članka 37. Statuta Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije br. 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21.), Odluke o dodjeli nagrade studentima dobitnicima rektorovih nagrada za akademsku godinu 2018./2019. (Službeni glasnik Međimurske županije br. 13/21.) i Javnog poziva za dodjelu novčanih nagrada studentima dobitnicima rektorovih nagrada za akademsku godinu 2018./2019. od 02.08.2021., zamjenik koji obnaša dužnost župana Međimurske županije 14. rujna 2021. donosi

ODLUKU
o isplati novčanih nagrada studentima dobitnicima rektorovih nagrada
za akademsku godinu 2018./2019.

Točka 1.
Na osnovi prijava na Javni poziv za dodjelu novčanih nagrada studentima dobitnicima rektorovih nagrada za akademsku godinu 2018./2019. i prikupljene dokumentacije, pravo na isplatu novčanih nagrada u iznosu od 1.000,00 kuna stekli su sljedeći studenti:

r.br. PREZIME I IME NAZIV FAKULTETA
1. Radovan Ana-Maria Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2. Kundih David Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica
3. Trstenjak Nikola Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
4. Poljanec Andreja Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
5. Šmitran Ena Sveučilište u Zadru
6. Šimić Barbara Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
7. Mikolaj Elena Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
8. Branilović Lara Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
9. Drvenkar Kristina Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
10. Gošćiej Mateja Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica
11. Kolarić Đesika Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
12. Taradi Karla Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
13. Jezernik Dejana Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
14. Vinković Ines Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
15. Šajn Kristina Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
16. Palačić Janja Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
17. Posedi Tina Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
18. Šimunić Lucija Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Točka 2.
Ova Odluka objavit će se na službenim mrežnim stranicama Međimurske županije.
KLASA: 402-08/21-03/23
URBROJ: 2109/1-01-21-20
Čakovec, 14. rujna 2021.
Zamjenik koji obnaša dužnost župana
Josip Grivec

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content