Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Održana 3. sjednica Skupštine Međimurske županije

Datum objave: 7. listopada 2021.

U dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurja u četvrtak, 7. listopada 2021. godine održana je 3. sjednica Skupštine Međimurske županije na čijem su se dnevnom redu našle 23 točke. Predsjednik Skupštine Međimurske županije Dragutin Glavina pojasnio je da su točke dnevnog reda 3. sjednice Skupštine obuhvatile županijska izvješća i izvješća županijskih ustanova i tvrtki, suglasnosti upravnih vijeća i imenovanja, a usmjerena su prema građanima i ustanovama koje su od interesa naših građana.
Na dopunskim izborima za članove Županijske skupštine Međimurske županije iz redova pripadnika romske nacionalne manjine izabran je Elvis Kralj koji je na početku sjednice položio vijećničku prisegu.
Vijećnici su usvojili polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2021. godinu i Izvješće o radu župana Međimurske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. Zamjenik župana Međimurske županije Josip Grivec istaknuo je da se radi o izvršenju konsolidiranog Proračuna Međimurske županije koji je ostvaren prihodima i primicima u iznosu od 410.271.408,09 kuna, što je 48% u odnosu na izvorni plan proračuna za 2021. godinu te je naglasio da je sama Međimurska županija u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 5.395.017,00 kuna.
Usvojen je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Skupštini Međimurske županije za razdoblje lipanj-prosinac 2021. godine.
153 000 kuna iz županijskog proračuna izdvojit će se za 31 program u kulturi
Međimurska županija početkom godine raspisala je Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije, a prema prijedlogu Kulturnog vijeća Međimurske županije za 2021. godinu osigurano je 153 000 kuna za 31 program u kulturi.
Usvojen je i Prijedlog financijskog plana i godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2022. godinu, kao i prijedlog projekcija Proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2023. i 2024. godinu te Izvješće o radu Društva „Piškornica“ d.o.o. i povezanog društva Piškornica – Sanacijsko odlagalište d.o.o. za 2020. godinu.
Vijećnik Ivan Martan predložio je točku dnevnog reda kojom će se Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture predložiti uvrštavanje u programske i proračunske dokumente projekt te osiguranje sredstva kojim bi se spojila rijeka Trnava s rijekom Dravom i kojim bi se uspostavio stari prirodni tok kao što je bilo do 1950-te godine. Vijećnici su prihvatili ovaj prijedlog koji će se prije slanja spomenutim ministarstvima dopuniti i detaljno razraditi.
Među točkama dnevnog reda bilo je i Izvješće o radu Županijske bolnice Čakovec za 2020. godinu koja je bila jedna od najizazovnijih i najtežih godina u povijesti Županijske bolnice Čakovec, no kada se sagleda zdravstveno i financijsko poslovanje tijekom 2020. godine, ravnatelj Županijske bolnica Čakovec dr. Igor Šegović istaknuo je da je naša bolnica jedna od rijetkih ustanova u Republici Hrvatskoj koja je unatoč korona krizi odradila svoje ugovorene usluge za 4.511.508 kuna više od ugovorenog s HZZO-om, financirala sve svoje obaveze prema svim djelatnicima bez ikakvog prekida ili odgode u obvezama, surađivala nesmetano s dobavljačima te odradila zacrtane projekte i planove nabave.
Vijećnici su usvojili Izvješće o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Izvješće o radu Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Čakovec, Izvješće o radu Doma zdravlja Čakovec i Izvješće o poslovanju Ljekarne Čakovec za 2020. godinu. Prihvaćen je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku upravnog vijeća Ljekarne Čakovec o rasporedu dobiti iz 2020. godine.
Uz rekonstrukciju Odjela abdominalne kirurgije Županijske bolnice Čakovec, rekonstruirat će se i Paviljon 4 Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije
Županijska bolnica Čakovec krenula je u još jedan projekt kojim će se unaprijediti kvaliteta zdravstvene usluge za Međimurke i Međimurce, ali i znatno poboljšati uvjeti rada za djelatnike Odjela dječje i abdominalne kirurgije. Investicijom  vrijednom  2.959.646,14 kn bez PDV-a rekonstruirat će se Odjel dječje i abdominalne kirurgije Županijske bolnice Čakovec, a vijećnici Skupštine Međimurske županije prihvatili su prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske bolnice Čakovec za izvođenje radova na rekonstrukciji Odjela abdominalne kirurgije, kao i prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske bolnice Čakovec za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećih prometnih površina prilaza za vozila hitne pomoći i parkirališta, prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske bolnice Čakovec za potpisivanje ugovora „Opskrba prirodnim plinom“ i prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske bolnice Čakovec za potpisivanje okvirnog sporazuma za nabavu predmeta nabave „infuzijske otopine“.
Veliki projekt rekonstrukcije započet će i Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, kojem su vijećnici Skupštine Međimurske županije prihvatili suglasnost Upravnog vijeća da investicijskim ulaganjem vrijednim 6.258.000,00 kuna bez PDV-a dogradi i adaptira Paviljon 4 u vlasništvu Zavoda.
Usvojen je prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenim radnicama. Vijećnici su prihvatili Izvješće o poslovanju Regionalne razvoje agencije Međimurje REDEA-e do.o.o., Izvješće o radu društva MIN – Međimurje, investicije, nekretnine d.o.o. i Izvješće o radu Savjeta mladih Međimurske županije za 2020. godinu.  Također, prihvaćen je i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju vatrogastva, zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Međimurske županije u 2020. godinu.
Dunja Franjić – Bubek nova je predsjednica Upravnog vijeća Međimurske prirode - Javne ustanove za zaštitu prirode. Imenovani su novi članovi Upravnog vijeća Međimurske prirode - Javne ustanove za zaštitu prirode, kao i novi suci porotnici Općinskog suda u Čakovcu i novi suci porotnici za mladež Općinskog suda u Čakovcu.
Za pitanja na aktualnom satu javilo se 8 vijećnika; teme vezane uz zdravstvo, promet i obrazovanje
Aktualni sat otvorila je vijećnica Dijana Novak koja je postavila pitanje o primjeni covid potvrda za zdravstvene djelatnike u Županijskoj bolnici Čakovec. Zamjenik župana Međimurske županije Josip Grivec utvrdio je da je prema podacima iz Županijske bolnice Čakovec cijepljen veći dio djelatnika, odnosno 92% od ukupnog broja djelatnika, a svi djelatnici koji nisu cijepljeni testiraju se sukladno uputama Ministarstva zdravstva. Pitanje o sigurnosti i suživotu s pripadnicima romske nacionalne manjine postavio je vijećnik Dejan Drabić kojeg je zanimalo koje nove mjere i korake je Međimurska županija poduzela vezano uz integraciju Roma. Zamjenik župana Grivec kazao je da Međimurska županija nastavlja raditi i surađivati s nadležnim institucijama s ciljem rješavanja problematike, a u narednim tjednima održat će se sastanak s nadležnim institucijama kako bi se pronašla rješenja za trenutno najveće probleme vezane uz sigurnosti svih građana Međimurja. Vijećnika Drabića zanimalo je i hoće li Međimurska županija nagraditi i one mentore koji s učenicima rade izvan nastavnog sustava, na što je zamjenik župana Grivec odgovorio da će se prijedlog svakako razmotriti.
Vijećnik Željko Kofjač u svom se prvom pitanju osvrnuo na izgradnju pješačko-biciklističke staze uz županijsku cestu Macinec – Črečan, kao i za pješačko-biciklističku stazu i odvodnju vode s prometnice u Slakovcu, odnosno zanimalo ga je kada će doći do realizacije spomenutih projekata. V.d. ravnateljica Županijske uprave za ceste Đurđica Hamer istaknula je u planu izrada projektne dokumentacije za cestu Macinec – Črečan te će sve potrebe općine Nedelišće biti uvažene i riješene. Drugo pitanje bilo je usmjereno na izgradnju sportske dvorane Osnovne škole Nedelišće.  
Vijećnika Igora Ivkovića zanimalo je hoće li se napraviti financijska revizija nakon ostavke župana Međimurske županije Matije Posavca te se osvrnuo na dug Međimurske županije. Zamjenik župana Međimurske županije Josip Grivec kazao je da je poslovanje Međimurske županije transparentno i svima su javno dostupni podaci o financijskom stanju, stoga nema potrebe za revizijom. Obaveze sufinanciranja projekata značajno opterećuju Proračun Međimurske županije i one bi se mogle podmiriti ranije da je odobravanje zahtjeva za nadoknadu i naplata za projekte iz fondova i sredstava EU projekata brže: "Kada govorite o dugu Županije, govorite o manjku konsolidiranog proračuna, koji obuhvaća proračun Međimurske županije i 42 proračunska korisnika. Najveći udio manjka pripada Županijskoj bolnici Čakovec koja najviše duguje dobavljačima za nabavu lijekova i medicinskog potrošnog materijala, no važno je napomenuti da HZZO duguje Županijskoj bolnici Čakovec 86 milijuna kuna."
Radi preciznosti, pisane odgovore na svoja pitanja dobit će vijećnici Nikola Hren koji je pitao jesu li osigurana financijska sredstva za provedbu projekta proširenja nerazvrstane ceste i izgradnje parkirališta uz Osnovnu školu Selnica te je li u planu dogradnja Osnovne škole Selnica radi uvođenja jednosmjenske nastave, vijećnik Zlatko Marciuš vezano uz božićnice za umirovljenike s područja Međimurja, vijećnik Goran Kozjak na pitanje o financijskom izvješću Županijske bolnice Čakovec za 2020. godinu i na koje edukacije je utrošeno 530.460 kuna za stručna usavršavanja zaposlenika koja su navedena u izvješću, vijećnik Miljenko Zobić vezano uz  zaštitu protiv tuče i vijećnik Ivan Borović vezano uz nagrade za studente koji su primili rektorovu nagradu i izmjene prostornog plana uz prelošku Marinu.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content